امروز با موضوع دفتر وکیل دادگستری مهریه تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

وکیل دادگستری مهریه تهران در این مقاله به بررسی بیمه مهریه و قواعد آن می‌پردازد،.

بیمه مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنـان را در دریافت مهریه افزایش دهد، که این مهم در راستای سیاسـت حـبس زدایـی و کاهش آمار بـدهکاران مهریـه در دستگاه قضایی نیز محقق شود.

بیمه‌نامه مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زن و شوهر مـی تواننـد از مزایـای آن بهره‌مند شوند.

سوالات مهم دفتر وکیل دادگستری متخصص مهریه تهران

در صورت فوت شوهر بیمه مهریه چقدر از مهریه را پرداخت می‌نماید؟
در صورت فوت شوهر بر اثر حادثه بیمه مهریه چه میزان مهریه به زن پرداخت می‌نماید؟

بیمه مهریه برای زن چه فواید و مزایایی دارد؟

زن می‌تواند از مزایای بیمه مهریه بهشرح زیر بهره‌مند گردد:

زن به میزان هشتاد و پنج درصد در منافع حاصل از عملیات بیمه‌گـری در ایـن بخـش سـهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافۀ سرمایه‌ای کـه از محل مشارکت منافع ایجاد شده است، به وی پرداخت خواهد شد.

در صورت زنده بودن شوهر در پایان مدت بیمه، سرمایه اصلی بیمه‌نامه به‌صـورت یکجا به زن پرداخت می‌گردد.

در صورت فوت بیمه‌شده در طول مدت بیمه، سرمایه اصلی بیمه‌نامه به زن پرداخت خواهد شد.

در صورت فوت شوهر بر اثر حادثه، دو برابر سرمایه اصـلی بیمـه‌نامـه بـه زن پرداخت خواهد شد.

چنانچه زن پس از گذشت حداقل 6 مـاه از تـاریخ شـروع بیمـه نامـه و پرداخت حق بیمه مربوط توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت بیمـه طلاق بگیرد، ذخیره پس‌اندازی بیمه‌نامه تا تاریخ پرداخت حق‌‌بیمه به وی پرداخت خواهد شد.

زن می‌تواند پس از گذشت حـداقل دو سـال از شـروع بیمـه و پرداخـت مستمر حق‌بیمه مربوطه از محل ذخیره پس‌انداز بیمه‌نامه، تقاضای وام نماید.

سرمایه مهریه جزو ماترک نبوده و از مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد معاف است (مستند به دفترچه بیمه مهریه ایران، بند 1-8 از مزایای بیمه مهریه)؛ زیرا طبـق مـاده 136 قانون مالیات‌های مستقیم، وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طـرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌گردد، از پرداخت مالیات معاف است.

ماهیت حقوقی بیمه مهریه چیست؟

امروزه عقد بیمه به عنوان یک عقد معین و مسـتقل پذیرفتـه شـده اسـت. بیمه مهریه یکی از اقسام بیمه است و جهت تبیین ماهیت بیمه مهریه لازم اسـت کـه ضمن بیان خصوصیات این عقد، نوع بیمه این قرارداد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بیمه مهریه آنی است یا ادامه دار؟

در بیمه‌های عمر، تعهدات بیمه‌گـذار معمـولاً بـه صـورت پرداخـت اقسـاط انجـام می‌گیرد.

در بیمه مهریه نیز بیمه‌گذار می‌تواند حـق بیمـه را بـه صـورت ماهانـه، سـه ماهانه، شش ماهانه و سالانه بپردازد که در این حالات تعهدات او مستمر است امـا درصورتیکه پرداخت حق‌بیمه را به‌صورت یکجا انتخاب کند، تعهد او آنی است نه مستمر.

تعهد آنی بیمه گر به چه معنی است؟

عبارت تعهدات بیمه‌گر به‌ صورت آنی است یعنی در سررسید قرارداد یا فوت بیمه‌ شده، شرکت مکلف به پرداخت کل سرمایه بیمه یا دو برابر سرمایه بیمه‌نامـه (در حالـت فوت بیمه‌شده بر اثر حادثه) است. هرچند که شرکت بیمه میتوانـد تعهـد خـود را به‌ صورت مستمر نیز قرار دهد.

در بند یک مزایای بیمه مهریه بیمه ایران، این شرکت تعهد خـود را به آنی قرار داده است: در صورت حیات زوج در پایان مـدت بیمـه، سـرمایۀ اصـلی بیمه‌نامه به‌صورت یکجا به زوجه پرداخت می‌گردد

وکیل دفتر وکیل دادگستری تخصصی مهریه تهران

قبول وکالت در پرونده دفتر وکیل دادگستری مهریه تهران مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل دفتر وکیل دادگستری مهریه تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین دفتر وکیل دادگستری مهریه تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

حقوق کیفری خانوادهحقوق مالی زوجهمهریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *