وکیل ازدواج و طلاق در انگلیس


امروز با معرفی وکیل ازدواج و طلاق در انگلیس با شما هستیم.

صلاحیت دادگاه خانواده انگلیس

دادگاه های انگلیس صلاحیت منحل کردن ازدواج های خارجی را در صورتی دارند که یکی ازطرفین یا هردو انگلیسی باشند یا در انگلیس زندگی کرده باشند.

ممکن است هریک از طرفین به سایر کشورها وابستگی داشته باشند که در اینصورت میتوانند  طلاق را  در انگلیس یا کشور اصلی خود درخواست کنند.

 از آنجایی که صدور حکم طلاق تبعات مالی زیادی دارد، انتخاب کشور مناسب برای صدور حکم طلاق بسیار مهم است.

دلایل موجه طلاق در انگلستان

تنها دلیل طلاق این است که ازدواج به طرز غیر قابل جبرانی به شکست رسیده است.برای اثبات شکست در ازدواج بایستی در دادخواست طلاق یکی از موارد زیرثابت شود:

چه کسانی میتوانند تقاضای طلاق در انگلستان کنند؟

1.ازدواج بطور رسمی و قانونی صورت گرفته باشد(اعم از همجنس گرا و غیر همجنس گرا)

2.حداقل 1 سال از ازدواج گذشته باشد.

3.ازدواج با “شکست غیرقابل جبران “مواجه شده باشد.

4.محل اقامت دائمی طرفین یا یکی از آنها انگلیس باشد.

وقوع زنا

زنا به معنی رابطه جنسی یک فرد متاهل با شخص دیگری غیر از همسر خود هست.

اگر فرد خاطی این موضوع را تایید کرد و با پروسه طلاق نیز موافقت کرد ،درخواست طلاق در دادگاه پذیرفته می شود ولی در صورت عدم تایید این رابطه،موضوع زنا بایستی در دادگاه از سوی متقاضی طلاق اثبات شود.

همچنین متقاضی باید ثابت کند که ادامه زندگی با همسر، غیرقابل تحمل شده است چه بواسطه زنا یاهر نوع رفتار دیگری.

چنانچه پس از اطلاع از وقوع زنا،ظرف 6 ماه اقدام به تقاضای طلاق صورت نگیرد، ازین مورد بابت طلاق نمیتوان استفاده کرد.

میتوان در دادخواست طلاق ، نام فردی که همسر با آن شخص رابطه زنا داشته را نیز قید کرد که در اینصورت برگه های دادخواست بایستی به این فرد هم ارسال شود.

رفتار غیر معقول

یکی از طرفین رفتاری دارد که عرفا با فردی بااین خصوصیات رفتاری، زندگی مشترک ممکن نیست. این مورد دامنه گسترده ای از رفتارها را شامل میشود ازقبیل: توهین لفظی،خشونت خانگی ،اعتیاد به الکل ،امتناع از پرداخت هزینه های مشترک  و حتی عدم ابراز علاقه و محبت.

در کل، بایستی 5 مورد از رفتارهای ناشایست همسر مطرح شود.

چنانچه همسر بعد از گذشت 6 ماه از آخرین رفتار ناشایست به زندگی مشترک خود ادامه دهد،اثبات اینکه ادامه زندگی مشترک به علت رفتار ناشایست، سخت و غیرممکن شده، بسیار پیچیده است.

ترک زندگی مشترک

اگر یکی از طرفین به مدت 2 سال همسر خود را ترک کند، طرف دیگر میتواند بااثبات اینکه در این خصوص هیچ توافقی صورت نگرفته و بدون علت و دلیل منطقی، ترک زندگی مشترک صورت گرفته از دادگاه تقاضای طلاق کند.

چنانچه در مدت این 2 سال، در مجموع 6 ماه زندگی مشترک هم وجود داشته باشد باز هم میتوان به این دلیل تقاضای طلاق داد.

سال جدایی با رضایت

دراین مورد طرفین به مدت 2 سال جدا از یکدیگر زندگی کرده اند و هر دو به طلاق رضایت کتبی داده اند.

در این مورد زندگی جدا لزوما به معنی خانه های جدا نیست اما الزاما زندگی طرفین می بایست جدا از یکدیگر باشد برای مثال غذاخوردن جداگانه یا اتاق خواب های جداگانه.

پنج سال جدایی

چنانچه طدفین برای مدت 5 سال جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند حتی بدون رضایت طرف دیگر میتوانند اقدام به درخواست طلاق نمایند.

اقدامات قبل از طلاق در انگلیس

قبل از ارائه دادخواست طلاق ، طرفین می توانند در موارد زیر به توافق برسند:

توافق در خصوص نگه داری از فرزندان

محل سکونت آینده فرزندان

هزینه نگه داری و تامین مالی فرزندان

میتوان از حضور یک میانجی در این موارد کمک گرفت و در صورت عدم توافق طرفین میتوان از دادگاه درخواست رسیدگی نمود.

نحوه تقدیم دادخواست طلاق در انگلیس

برای تقدیم دادخواست باید موارد زیر ارائه گردد:

-اسم کامل و آدرس همسر

-سند اصلی ازدواج یا رونوشت برابر اصل

-مدارک تغییر نام (در صورت تغییر نام بعد از ازدواج)

پروسه داخواست

تقدیم دادخواست طلاق از سوی وکیل با ارائه توضیحاتی در خصوص علت و دلایل طلاق صورت میگیرد.

 در آخرین صفحه دادخواست از متقاضی سوال میشود که آیا ادعای مالی بر علیه همسر خود دارد یا خیر؟

از برگه های دادخواست2 نسخه بایستی تهیه شود وپس از پرداخت هزینه های دادرسی پروسه دادخواست فعال می شود.

در صورتی که سند ازدواج گم شده باشد میتوان از دفترخانه رسمی محل ازدواج یا دفتر ثبت مرکزی درخواست رونوشت سند را کرد.

اگر سند ازدواج به زبان دیگری باشد بایستی به انگلیسی ترجمه شده و رونوشت برابر اصل نیز تقدیم گردد.

به محض ارائه دادخواست طلاق، نسخه دیگر آن به طرف مقابل ابلاغ می شود.

هزینه طلاق

اگر دادخواست طلاق بدون کمک وکیل باشد هزینه بطور تقریبی 550پوند است.

اکر شخص درامد کمی داشته باشد ممکن است دادگاه در هزینه ها به او تخفیف دهد.

چنانچه متقاضی طلاق قصد دریافت هزینه های دادرسی از طرف مقابل را دارد بایستی در دادخواست طلاق به این موضوع اشاره کند.

پاسخ طرف مقابل به دادخواست طلاق

طرف مقابل متقاضی طلاق بایستی ظرف 8 وز از دریافت دادخواست طلاق،فرم احضاریه را تکمیل و به دادگاه بفرستد.چنانچه این فرد خارج از انگلیس باشد این زمان افزایش می یابد.

نحوه پاسخ همسر:

1.موافقت با طلاق:

که دراین صورت درخواست صدور حکم غیر قطعی طلاق از دادگاه می شود.

در واقع این حکم،سندی است که نمایانگر عدم مخالفت دادگاه با طلاق هست.باصدور حکم غیر قطعی طلاق طرفین همچنان متاهل هستند و پس از گذشت 43 روز از صدور حکم غیر قطعی میتوانند جهت صدور حکم قطعی و اتمام واقعی ازدواج درخواست نمایند.

در صورت درخواست طرفین پس ازانقضا مهلت مذکور طرفین بایستی دردادگاه توضیح دهند که چرا درخواست باتاخیر انجام شده است. دادگاه پس از بررسی سایر موارد و عدم وجود موانع، حکم قطعی طلاق را صادر میکند.

به محض صدور حکم قطعی طلاق، ازدواج طرفین تمام شده است و هرزمان بخواهند میتوانند مجددا ازداوج کنند.

2.مخالفت با طلاق:

در اینصورت فرد مخالف بایستی ظرف 28 روز از تحویل گرفتن دادخواست طلاق، دلایل مخالفت خود را به دادگاه ارائه نماید.در صورت عدم پاسخ میتوان از دادگاه تقاضای صدور حکم غیر قطعی طلاق را نمود.

3.مخالفت با پرداخت هزینه های طلاق (در صورت تصریح به دریافت هزینه ها از سوی فرد متقاضی طلاق)

سوال : فرم احضاریه طلاق گویای این موضوع هست که آیا همسر باطلاق موافق هست یا خیر؟ آیا دفاعیه ای در پاسخ دادخواست دارد یا خیر؟

رضایت به طلاق اصولا بر حقوق مالی و حق حضانت فرزندان تاثیری ندارد.

امتناع همسر از پاسخ به دادخواست طلاق

در صورتی که فرد متقاضی ثابت کند که همسرش برگه های دادخواست را تحویل گرفته اما از پاسخ به آن امتناع میکند ،دادگاه میتواند فرد ممتنع را برای روز و ساعت خاصی احضار کند.

عدم اطلاع از آدرس همسر

در صورت عدم اطلاع از محل زندگی همسر یا محل کار او،بایستی از روش های جایگزین ابلاغ استفاده نمود.

البته این منوط به این است که متقاضی قبلا همه تلاش خود جهت پیدا کردن آدرس همسر را بکار برده باشد از طریق ارتباط با دوستان،خانواده ،محل کار فرد مقابل.

در صورت به نتیجه نرسیدن این اقدامات ، از دادگاه تقاضای استفاده از روش های جایگزین را نماید.

در صورتی که هیچ یک از روش های بالا به نتیجه نرسید ،متقاضی میتواند از دادگاه تقاضای رسیدگی غیابی کند که اگر قاضی بپذیرد طلاق بدون ابلاغ و بدون حضور طرف مقابل انجام می شود.

مدت زمان پروسه طلاق

ساده ترین طلاق ها حداقل 4-6 ماه زمان میبرد.

بهتر است تا روشن شدن تکلیف در امور مالی نظیر محل سکونت،درامد ها و سایر مسائل مالی مشترک صدور حکم قطعی به تاخیر بیفتد.

اعتبار طلاق مذهبی

طلاق مذهبی میتواند یک ازدواج مذهبی را منحل کند و برای پایان دادن به یک ازدواج رسمی بایستی حکم طلاق از دادگاه صادر شود.

حقوق مالی زوجین

همسر میتواند تا صدورحکم قطعی ازدواج در خانه مشترک زندگی کند حتی اگر تمام خانه به نام طرف دیگر باشد.

همچنین سایر امور طرفین تابع توافقات انجام شده بین آنهاست.

اقدامات پس از صدور حکم طلاق

بایستی طلاق به مراجع دولتی اطلاع داده شود.

برای مثال چنانچه ویزای یکی از طرفین براساس ازداوج صادر شده است، بایستی به افسر اداره مهاجرت وقوع طلاق و موارد زیر اطلاع داده شود و درخواست صدور ویزای جدید شود یا انگلیس را ترک کند.

-تاریخ تولد و آدرس طرفین

-شماره پاسپورت طرفین

-کد پیگیری اداره مهاجرت

-اطلاعاتی در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج

اعتبار طلاق سایر کشورها در انگلیس

طلاق های واقع شده در سایر کشورها در انگلیس خودبخود به رسمیت شناخته نمیشوند.

بدیم معنا که ممکنه قبل از انحلال رسمی ازدواج اول،ازدواج دومی  صورت بگیرد ولی به علت اینکه انحلال ازدواج اول به رسمیت شناخته نشده ازدواج دوم هم معتبر شناخته نشود در نتیجه فرد متهم به چندهمسری شده و مورد تعقیب حقوقی و کیفری قرار بگیرد.

قواعد به رسمیت شناخت طلاق های خارجی در انگلیس بسیار پیچیده است و وابستگی شدیدی به کشوری که طلاق در آن اتفاق افتاده، دارد.

وکیل ازدواج و طلاق در انگلیس

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

21-88663925

021-88663926

021-88663927

موبایل وکیل ازدواج و طلاق در انگلیس

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

امتیاز دهی به مقاله
جرم ازدواج با دختر زیر سن نکاح

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *