امروز با بررسی موضوع طلاق در ازدواج موقت با شما هستیم.

در قانون مدنی ایران و قانون جدید حمایت خانواده که برگرفته از فقه شیعه می باشند و تمامی قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، تابع فقه می‌باشد، طلاق در ازدواج موقت و یا طلاق توافقی در ازدواج موقت راهی ندارد.

طلاق به عنوان یکی از راه‌های انحلال نکاح و ازدواج، فقط مختص ازدواج دائم است. فسخ صیغه موقت، تمام شدن مدت صیغه موقت، توافق طرفین برای پایان دادن به رابطه ازدواج موقت، از راه‌های انحلال نکاح موقت و صیغه محرمیت می‌باشد و نیازی به انجام تشریفات خاصی نیست.

طلاق در ازدواج موقت، در هیچ کدام از برهه های تاریخ حقوق خانواده وارد نشده و راه پایان دادن به ازدواج موقت، در ادامه این نوشته که توسط دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به همت گروه وکلای مهر، و دپارتمان تخصصی حقوق خانواده موسسه حقوقی بین‌المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به صورت کامل شرح داده خواهد شد.

سوالات درباره طلاق در ازدواج موقت

 • راه انحلال صیغه موقت و ازدواج موقت چیست و چگونه می‌توان برای طلاق در ازدواج موقت اقدام نمود؟
 • در صورت عدم رضایت زوجه در ازدواج موقت مبنی بر ادامه رابطه زوجیت و برقراری رابطه جنسی بعد از اتمام صیغه موقت چه حکمی دارد؟
 • طلاق توافقی در ازدواج موقت چگونه قابل انجام است و آیا می‌توان با بذل مهریه، حق طلاق در ازدواج موقت را به دست آورد؟
 • اساسا چه راهی برای خلاص شدن زن از ازدواج موقت و به هم زدن ازدواج موقت وجود دارد؟
 • اجرای حکم طلاق صادر شده در دادگاه‌های خارج از ایران در دادگاه خانواده ایران چگونه امکان پذیر است؟

حکم طلاق در ازدواج موقت

بنا به نظر اکثر فقهای عصر حاضر، اگر ازدواج موقت برای مدت زیادی انجام شود، مثلا گاهی مشاهده شده است که اشخاص برای انجام امور مربوط به مهاجرت و اخذ گرین کارت آمریکا، از ثبت رسمی ازدواج خودداری نموده و با عقد موقت 99 ساله یا کمتر و بیشتر، اقدام به عقد ازدواج موقت می نمایند تا پس از اخذ تابعیت و پاسپورت آمریکایی، بتوانند برای اخذ ویزای همسر اقدام نمایند.

یا مرد متاهلی که بدون اذن همسر اول اقدام به عقد ازدواج موقت و صیغه زن دوم می نماید، به واسطه عدم ثبت ازدواج موقت در شناسنامه، ازدواج موقت دوم را طولانی مدت انتخاب می‌کنند. در این حالت اکثر مراجع تقلید، نظر بر دائمی بودن ازدواج دارند و احکام ازدواج دائم را به این گونه ازدواجها بار می‌کنند.

حال مشکل در این جاست که بر اساس قانون حمایت خانواده و رویه محاکم در این گونه موارد با توجه به عنوان موقت بودن صیغه، از پذیرش دادخواست طلاق در ازدواج موقت خودداری می نمایند و سند ازدواج دائم مطالبه می نمایند.

به نظر نگارنده، در این گونه موارد، زوجه ابتدا می بایست دائمی بودن نکاح را در دادگاه خانواده به اثبات برساند و سپس بر اساس حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به ثبت نکاح دائم، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در ازدواج موقت نماید.

موارد انحلال ازدواج موقت

 • اتمام مدت در ازدواج موقت: یکی از مواردی که جهت اعتبار ازدواج موقت لازم است، تعیین مدت در ازدواج موقت است. بنا به نظر فقهی حضرت آیت الله خامنه ای، در صورتی که در ازدواج موقت، مدتی تعیین نشده ولی مهریه تعیین شده باشد، ازدواج دائم محسوب می‌شود و احکام و آثار ازدواج موقت بر آن بار نمی‌شود. در صورتی که مدت و مهریه در ازدواج موقت تعیین شده باشد و مدت تعیین شده به اتمام برسد، مدت ازدواج موقت تمام شده است و بدون جاری شدن صیغه جدید، در صورتی که رابطه جنسی پس از انقضا این مدت انجام شود، رابطه نامشروع و زنا محسوب می‌شود.
 • بذل مدت در ازدواج موقت: اگر در ازدواج موقت، مرد بقیه مدت ازدواج موقت را به زن ببخشد، از موارد انحلال نکاح موقت محسوب می‌شود. بخشیدن مدت ازدواج موقت توسط مرد باید با لفظ صریح انجام شود و اشاره یا رضایت قلبی کافی نیست. اما بر اساس فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی، حتی با ارسال پیامکی از سوی مرد مبنی بر اعلام اراده بذل بقیه مدت ازدواج موقت، صیغه منحل شده تلقی می‌شود. مرد می‌تواند بذل مدت را به زن وکالت دهد اما نمی‌تواند این حق را به زن تفویض کند و یا از حق خود در این زمینه صرف نظر کند.

در چه مواردی زن می‌تواند خود را از قید ازدواج موقت رها نماید؟

 • اثبات باطل بودن ازدواج موقت: اگر عده زن از ازدواج قبلی باقی باشد و در مدت عده فوت یا عده طلاق و یا عده بذل و اتمام مدت ازدواج موقت، زن به زوجیت موقت مرد دیگری درآید این ازدواج باطل است.
 • اگر در ازدواج موقت مهریه تعیین نشده باشد و یا شرط عدم مهریه شده باشد ازدواج موقت و صیغه باطل است.
 • اگر با فریب وعده ازدواج دائم به زن داده شده باشد ولی ازدواج موقت ثبت شده باشد با توجه به عدم قصد و رضای زن، صیغه باطل است.
 • در سایر مواردی که می‌توان بر اساس فتوای علما و مجتهدین، نوع ازدواج را در دادگاه خانواده از موقت به دائمی اثبات نمود، طلاق در ازدواج موقت، مانند ازدواج دائمی تسری پیدا نموده و زن می‌تواند به واسطه تدلیس و یا عدم قصد و رضا، ابطال ازدواج موقت را بخواهد. جهت اطلاع کامل از شرایط درخواست طلاق در ازدواج موقت و شرایط ابطال عقد ازدواج موقت با گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای خانواده در تهران تماس بگیرید.

پرداخت نفقه در ازدواج موقت

پرداخت نفقه در ازدواج موقت از وظایف مرد نیست. اما گاهی که مرد، به واسطه داشتن همسر دائمی با شخص دوم ازدواج موقت، به جهت عدم ثبت در شناسنامه انجام می دهد، در واقع طبق نظر اکثر مراجع تقلید، ازدواج دائم نموده و مکلف به پرداخت نفقه به همسری که هر چند به صوری، موقت وی را صیغه نموده، ولی از شواهد این گونه بر می آید که زندگی دائم دارند، می‌باشد.

اما در صرف ازدواج موقت، پرداخت نفقه به عهده مرد نیست مگر اینکه شرط پرداخت نفقه شده باشد و یا مرد، داوطلبانه نسبت به پرداخت نفقه همسر صیغه ای اقدام نماید.

ارث بردن زوجین در صیغه

در ازدواج موقت، طرفین از یکدیگر ارث نمی برند. اما با اثبات ماهیت عقد دائم، ولو با ثبت ازدواج موقت، امکان ارث بری در ازدواج موقت نیز وجود دارد. مطالبی که توسط مشاورین و وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان درج شده است صرفا دیدگاه حقوقی نگارنده بوده و برداشت مطالب آزاد است.

لیکن برای طرح طلاق در ازدواج موقت باید هر پرونده ای به صورت جداگانه توسط محمد رضا مهری بهترین وکیل خانواده در تهران مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرد.

سرپرستی فرزندان در ازدواج موقت

ولایت قهری پدر برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت و ازدواج دائم هیچ تفاوتی ندارد. نگهداری و پرداخت نفقه فرزندان به عهده والدین است اما در موارد طلاق در ازدواج موقت، امکان حضانت فرزندان مشترک تا 7 سالگی برای مادر و پس از آن برای پدر مطابق با قانون حمایت خانواده جدید تعیین شده است.

مشاور حقوقی درباره طلاق در ازدواج موقت

بررسی آثار حقوقی ازدواج موقت و نحوه بررسی موارد ابطال ازدواج موقت، تشخیص دائم یا موقت بودن عقد ازدواج، در تخصص حقوقدانان متخصص حقوق خانواده می‌باشد. یکی از خدمات گروه وکلای مهر، که وجه تمایز این گروه با سایر گروه های وکالت در ایران و برتری موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، تطبیق قوانین ازدواج در ایران با قوانین بین‌المللی و قوانین خانواده در سراسر دنیا می‌باشد.

وکلای همکار گروه وکلای مهر، با بضاعت علمی قضات سابق دادگاه خانواده، اساتید دانشگاههای تهران، آماده ارائه خدمات حقوقی در موضوعات حقوق خانواده می باشند. جهت تعیین وقت مشاوره حضوری با بهترین موسسه حقوقی ایران تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88799562
021-88795408
021-88796143
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
موسسه حقوقی مهر پارسیان

5/5 - (19 امتیاز)

36 دیدگاه

 • طلاق توافقی در ازدواج موقت
  طلاق توافقی قبل از رابطه جنسی
  سلام، میشه درباره طلاق توافقی در ازدواج موقت و همچنین طلاق توافقی قبل از رابطه جنسی بیشتر توضیح بدین

  • سلام
   مطالب در سایت قابل مطالعه است در صورت تمایل به مشاوره با وکیل خانواده با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.
   دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر

 • سلام پدربنده ازدواج موقت انجام داده اند الان به دلیل آزایمر نمیدانند که برگه صیغه نامه را کجا گذاشته اند و روحانی خطبه موقت خوان ادعا دارن برای لغو حتما برگه پیداشود که محال غیرممکن است ویا اینکه از زوجه حلالیت بطلبند که اگرپدربنده چنین درخواستی بکنند زوجه قبول نخواهند کرد واگرقبول کنند باشرط مالی ،بنظر شما پدربنده میتوانند ازدواج را به توسط خطبه خوان دیگری بدون حضور ورضایت زوجه لغونمایند چونکه صیغه غیابی بوده،با تشکر

  • سلام صرف اعلام بذل مدت توسط زوج کفایت میکنه. البته بهتره با حضور دو شاهد انجام بشه و یا در دفتر وکیل خانواده صورتجلسه بشه
   دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر

 • با سلام من حدود چند ماه قبل یه خانم رو به مدت ۵ سال صیغه موقت کردم ولی الان میخوام این صیغه نامه رو فسخ کنم و طرف هم قبول نمیکنه که بیاد بریم پیش عاقدی که سیغه نامه رو نوشته فسخ کنیم من چطور میتونم این صیغه نامه رو فسخ کنم؟
  البته اینم بگم به عنوان مهریه پانزده میلیون نوشته بودیم که ده میلیونش رو نقدا دریافت کرده و تو دفترچه صیغه موقت هم نوشته شده و باقی رو قرار بر این بود که در این مدت ۵ سال به این خانم پرداخت کنم.

  • سلام برای فسخ صضیغه نامه یا بذل باقی مدت نیازی به رضایت زن نیست اما مبلغ مهریه رو باید به ایشون پرداخت بفرمایید

 • سلام
  در ازدواج موقت ایا زن میتواند با توجه به این که مرد حق طلاق را به او داده از شوهرش طلاق بگیرد و چگونه؟

 • سلام وکالت دادن بذل مدت مرد به زن ، به چه صورت است و توسط چه کسی انجام میشود و کجا ؟
  آقا صفحه ای که در صیغه نامه وجود دارد و امضا شده کافی ست؟

 • من تابستان امسال از همسرم طلاق گرفتم به واسطه حق طلاقی که تونستم ازش بگیرم . اما متاسفانه به دلیل ازار و اذیت و خانوادم و همچنین نیرنگ و شکنجه ، من رو دوباره به صیغه همسرم دراوردن ( پس از عده) من نمیدونم چی امضا کردم . فقط میدونم یک صیغه نامه بود که عاقدی اورده بود و در خونه هم امضا کردیم . من هرگز برای ثبت به دفتر ازدواج مراجعه نکردم و در دفتر ازدواج حضور پیدا نکردم .میخواستم بدونم آیا این مرد میتونه بدونه اینکه من باشم با استفاده از همین صیغه نامه ازدواج را در دفتر ازدواج ثبت کنه ؟ راه طلاق من چیست ؟ چطور میتونم طلاق بگیرم ؟ متاسفانه به صیغه نامه اصلا دسترسی ندارم چون قایمش کرده و به من نمیگه جریان چی بوده . اگر هم بخوام از طریق دادگاه اقدام کنم تا به صیغه نامه دسترسی داشته باشم که بنظر میرسه باید اول ازدواج رو ثبت کنم و بعد درخواست طلاق بدم که اینجوری بدبخت میشم چون همین شانس کوچیک هم از دست میدم . لطقا راهنمایی کنید که چطور میتونم رها شم …

  • سلام به دفتر خونه ای که صیغه رو تنظیم کرده مراجعه کنید
   یا طرح دعوایی انجام بدین تا مشخص بشه سندی که امضا کردین چی بود

 • باسلام آدمین …من یک ماهی هست صیغه نوشتم والان پول لازم دارم .میتونم مهریه ام رو بگیرم .چون همسرم میگوید تا صیغه تمام نشده مهریه ای بهت نمیدم

 • سلام وقتتون به خیر
  من 3 ماه پیش با آقایی که ایران زندگی نمی کنن صیغه موقت یکسال در دفترخانه انجام دادیم وبعد ایشان برگشت و الان رابطه کاملا تمام شده و من به ایشان دسترسی ندارم چگونه صیغه موقت یکساله را فسخ کنم زیرا می خوام تا چند ماه اینده ازدواج کنم لطفا راهنمایی کنید.
  متشکرم

 • سلام بنده خانمی را به مدت پنجاه سال صیغه کردم و بدلیل اینکه ایشان بر خلاف قول داده شده اشخاصی را از این عمل با خبر کرده که موجبات به خطر افتادن آبروی بنده شده . خواهان جدا شدن از ایشان هستم و این صیغه بدون ثبت در شناسنامه در دفتر محضر دار ثبت شده و سند موقت در دست خانم میباشد ‌. مهربه را برای هر سال زندگی تا پنجاه سال معین کردیم . و هیچگونه نفقه هم مشخص نشده است ولی هر ماه تقریبا پانصد هزار تومان به ایشان پرداخت کرده ام لطفا برای جدایی از ایشان بنده را راهنمایی فرمایید

 • سلام سال نو مبارک من پنج سال صیغه موقت همسرم هستم از وعده هاش خسته شدم میخوام جدا بشم ولی قبول نمیکنه میتونم شکایت کنم

 • با سلام وخسته نباشید
  من طلاق گرفته از شوهرم بدلیل اعتیادی بود که داشتن، بعد چند سال باصیغه محرمیت وارد رابطه ای شدم که ختم به ازدواج دائم شود، وصیغه محرمیت رو بعد اتمام باز تمدید میکردیم، مدتی است که به همین روال ادامه دارد، والبته اصلاهمبستر نشدیم، و الان قصد ازدواج رو غیر از ایشون دارم، زمان صیغه مون هم تا پایان تابستون امسال هست ،آیا ازدواج بنده صرف اینکه صیغه هستم وبدون رابطه ، صحیح است یا خیر ؟
  لطفا راهنمائی بفرمائید

  • سلام
   اگر ازدواج موقت شما از ابتدا باطل باشد یا با بذل مدت از سوی زوج و یا الزام از طرف دادگاه امکان ازدواج بعدی رو دارین
   جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
   021-88796143
   021-88795408
   در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
   09120067661
   09120067662
   09120067663
   09120067664
   09120067665
   تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
   09120067669
   گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

 • سلام
  دختر 34 ساله ام با آقایی دو ماهه صیغه خوندیم و محرم شدیم تا بیشتر باهم آشنا بشیم و بعد از پایان صیغه ازدواج کنیم. قرار گذاشته بودیم رابطه جنسی نداشته باشیم چه حضوری چه تلفنی ولی بعد از محرمیت زدن زیرش و توقع رابطه دارن. ازشون خواستم مدت رو ببخشن و جدا بشیم ولی قبول نمیکنن. میگن در ازای یکبار رابطه صیغه رو فسخ میکنن
  راهی هست که من صیغه رو بهم بزنم؟
  تا حالا هیچ رابطه ای نداشتیم

 • سلام خانمی هستم بیست و هفت ساله
  من برای آشنایی بیشتر با یه آقایی محرم شدم به مدت شش ماه صیغه محرمیت بین خودمون خونده شد و جایی ثبت نشد بعد از یک روز بخاطر خواسته نابجای این آقا من از طرف خودم همه چیز رو تموم کردم ایشون دیگه از اون روز هیچ جوابی به من ندادن ما حتی یک بار هم سکس نکردیم الان چهار ماه میگذره ومن میخوام ازدواج کنم به اون آقا هم دسترسی ندارم نمیدونم نمیتونم ازدواج کنم یا نه لطفا راهنماییم کنین

 • سلام
  جوانی مجرد هستم که با خانوم مطلقه آشنا شدم و قرار ازدواج گذاشتم اما پدرم پیشنهاد دادند که یکسال بطور صیغه با هم ازدواج و زندگی کنیم تا یکدیگر را بهتر بشناسیم اگر توانستیم با هم کنار بیاییم بعد از یکسال بصورت دائم ازدواج رسمی کنیم، زمان صیغه خانواده من و خانواده خانوم منزل ایشان جمع شدیم و برادر خانم صیغه را جاری کرد و تعداد چهارده سکه مهر ایشان شد و طی نوشته ایی دستنویس از برخی حضار بعنوان شاهد امضاء گرفت، طی دستنویس که از خانم با امضاء ایشان گرفتم تعداد نه عدد از سکه ها را ایشان بخشیدند، با توجه به اینکه ایشان از نظر ژنتیکی برای بچه دار شدن مشکل دارند و فرزند ایشان از ازدواج قبلی معلول بدنیا آمده و طی مراجعه به پزشک ایشان هم صلاح ندانستند که بچه دار شویم و بنده هم دیگر قادر به ادامه زندگی با ایشان نیستم آیا الباغی مهریه ایشان را باید پرداخت کنم، لطفا راهنمایی کنید.

 • سلام. به مدت 5ماه با یه مردی صیغه ازدواج موقت خوندم البته نیابتی ..اما بعد از چند روز رابطه بهم خورد. ایشون حاضر به بذل مدت باقیمانده نشد و رفت.. تکلیف من چیه؟ البته صیغه و رابطه بطور کلی مجازی بود

  • سلام اگه شرعا منعقد شده باشه و مدت زیادی ازش مونده باشه میتونین از دادگاه درخواست الزام به بذل مدت رو بخواین
   وگرنه با پایان مدت صیغه، عقد موقت منقضی خواهد شد

 • با سلام بنده سه ونیم سال پیش به عقدموقت یک آقایی در امدم که خودش چون روحانی بود خطبه عقد رو خودش خوندومدت صغیه۹۹ساله هست وموقع خونندن خطبه من شرط کردم که حق ابطال صیغه رو داشته باشم واقا قبول کرد الان میخواهم این صیغه رو باطل کنم اما اون اقا راضی نمیشه ویک سال هست که من بلا تکلیفم البته این صیغه پنهانی هست خانواده ومن از این جریان خبر ندارند از طریق قانونی نمی توانم اقدام کنم و عقدجایی هم ثبت نشده است.

  • سلام بر اساس توافق اگه اختیار بذل باقیمانده مدت رو دارین میتونین مدت رو بذل کنین و قبول بعدی زوج شرط نیست

 • سلام
  من با آقایی صیغه موقت ۹۹ ساله بین خودمون خوندیم و جایی ثبت نشده . الان ایشون مدتی هست ازدواج کردن و من شماره و یا آدرسی ازشون ندارم .
  چطور میتونم این صیغه رو باطل کنم ؟

 • با سلام. سال گذشته بعد از 10 سال زندگی مشترک ب شرط بخشیدن مهریه و حضانت فرزند از همسرم جدا شدم. بعد از 10 ماه ب اصرار ایشون رجوع کردیم اینبار عقد موقت 40 ساله با همون مهریه قبلی… 214 سکه…
  باز ب مشکل خوردیم توافق کردیم ک ایشون30تا سکه تمام از یکسال بعد ماهی یه ربع سکه پرداخت کنن. محضردار گفتن توافق کنین من توی دفترچه قید میکنم مهریه طبق توافق فی مابین زوجین… همونجا همسرم یه رسید دادن با این عنوان ک اینجانب…. متعهد میشوم ک تعداد سی عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه از قرار ماهی یک ربع سکه از تاریخ… ب ایشان پرداخت نمایم. امضا زدن و تاریخی ک بالا قید شده رو زیر امضا زدن ینی همون یکسال آینده. قرار بود دفتر ثبت اسناد رسید رو رسمی کنیم ک ایشون توی راه با تهدید رسید و پاره کردن. میخواستم ببینم رسید با دست خط و امضای ایشون ک پاره کردن و چسب خورده و اس ام اس و صدای ضبط شده در مورد توافق مهریه، دارای اعتبار هست یا خیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.