امروز با موضوع طلاق به درخواست مرد با شما هستیم.

طبق قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، درخواست و حق طلاق در ایران، با مرد است؛ مرد هر زمان که بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

علیرغم تغییرات زیاد و اساسی در قانون حمایت خانواده، مرد، همچنان بدون اینکه ملزم به اعلام دلیل خاصی باشد، می‌تواند درخواست طلاق همسرش را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.

رعایت شرایط قانونی در طلاق به درخواست مرد، هم ازسوی قانونگذار، الزامی غیر قابل اغماض برشمرده شده است؛ اما گاهی اوقات، درخواست طلاق از سوی مرد، ناشی از سو رفتار زن می‌باشد که آثاری نیز درپی دارد و به آنها خواهیم پرداخت.

نکات مهم موضوع طلاق به درخواست مرد

 • در صورتی‌ که مرد، متقاضی طلاق باشد، چه حقوق و تکالیفی دارد؟
 • آیا فقط اراده مرد جهت طلاق زن، کافی است یا طلاق به درخواست مرد، شرایطی دارد؟
 • در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد، حق و حقوق زن چیست و چگونه ادا می‌شود؟
 • تعیین داور، چه زمانی ازسوی دادگاه صورت می‌پذیرد؟
 • آیا در پرونده طلاق به درخواست مرد، مهریه قابل تقسیط است و یا باید یکجا پرداخت شود؟
 • حقوق مالی زن در پرونده طلاق به درخواست مرد، چیست؟
 • طول زمان دادرسی و دادگاه در پرونده طلاق به درخواست مرد، چه مدت است؟

در مقاله طلاق به درخواست مرد، سعی شده تا به صورت جامع، تمامی مسائل مربوط به طلاق به درخواست مرد، به صورت کاملا کاربردی، جهت ارتقا سطح سواد حقوقی خانواده‌های محترم، مطرح شده و تا حد ممکن، پاسخ سوالات احتمالی شما عزیزان، تقدیم شود.

دادخواست طلاق به درخواست مرد

ثبت صیغه طلاق و جاری کردن آن بدون مراجعه به دادگاه خانواده و گرفتن حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، جرم است مانند اینکه مردی بدون داشتن حکم طلاق، با تبانی سردفتر رسمی طلاق، اقدام به مطلقه نمودن همسر خود نماید.

طبق قانون حمایت خانواده، مرتکب جرم شده و مرد و سردفتر به مجازات مقرر در قانون، محکوم خواهند شد.

یکی از الزامات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست مرد، می‌باشد.

هرچند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست.

دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می‌شود و دادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد.

شروع رسیدگی در دادگاه و ارجاع به داوری

پس از وصول پرونده به شعبه دادگاه خانواده، در صورت تکمیل بودن دادخواست و برگ‌های ضمیمه و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی، قاضی دادگاه، دستور تعیین وقت رسیدگی به درخواست طلاق مرد را صادر می‌نماید.

با توجه به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن، طبق آیه شریفه قرآن و قانون حمایت خانواده، ارجاع به داوری، جهت احتمال حل و فصل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد، قرار ارجاع امر به داوری، طبق الزام قانون حمایت خانواده، صادر می‌شود و به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود تا ظرف یک هفته، نسبت به معرفی داور، با دارا بودن شرایط داوری، به دادگاه اقدام فرمایند.

شرایط داور در پرونده‌های خانواده

 • حداقل سن سی سال.
 • متاهل بودن داور. (خویشاند محرم زن، اگر سابقه تاهل داشته و حال بنا به دلایلی متاهل نباشد، قابل پذیرش است)
 • حتی الامکان از خویشاوندان باشد. (در صورت عدم وجود اقارب، امکان معرفی داور غریبه وجود دارد.)
 • آشنا به مسائل اجتماعی، خانوادگی و شرعی.

پس از معرفی داور، از طرف زوجین، داگاه به داوران ابلاغ می‌کند تا ظرف بیست روز، با تشکیل حداقل دو جلسه، سعی در رفع خصومت و حل اختلاف نمایند و در غیر این صورت، نظر خود را مبنی بر امکان ادامه زندگی مشترک یا غیر آن به صورت مکتوب، به دادگاه ارائه نمایند.

در صورت عدم معرفی داور از سوی زوجین یا یکی از آنها، ظرف مهلت مقرر، داور از سوی دادگاه با هزینه مرد، تعیین می‌شود.

دادگاه، پس از دریافت نظر داوران، طبق نظر آنها رای صادر می‌نماید و در صورت عدم پذیرش نظر داوران، با ذکر دلیل و با رد نظریه داوران، رای مناسب صادر می‌نماید.

اما در هر صورت امکان رد درخواست طلاق مرد، به استناد نظر داوران، برای دادگاه مجاز نیست. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، آماده ارائه خدمات داوری خانواده می‌باشد.

لازم به ذکر است که داوری در اختلافات خانواده، تفاوت اساسی با داوری در قراردادها دارد. داور در پرونده‌های خانواده حق تصمیم‌گیری و صدور رای ندارد.

طلاق به درخواست مرد، به دلیل سوء رفتار زن

قبلا به عرض شما رسید که طلاق به درخواست مرد، نیاز به دلیل ندارد؛ اما گاهی اوقات اگر درخواست طلاق از طرف مرد به دلیل بدرفتاری یا عدم ایفای تعهدات زن باشد، آثار مالی و حقوقی خاص خود را در پی خواهد داشت.

در یکی از شروط سند ازدواج قید شده است که اگر طلاق به دلیل بدرفتاری یا تخلفات زن نباشد، مرد در هنگام طلاق، مکلف است نصف دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک به دست آورده است، به زن تملیک نماید.

برای اجرای این بند از عقدنامه، دادگاه باید احراز نماید که طلاق به چه دلیلی از سوی مرد، درخواست شده است.

اما اثر مالی بعدی، پرداخت نحله به زن می‌باشد که در صورت عدم تقصیر و تخلف زن که منجر به درخواست طلاق از سوی مرد شده است، با رعایت وضع مالی مرد و خدماتی که زن در منزل شوهر انجام داده، مبلغی ازبابت بخشش و هدیه، به زن پرداخت می‌نماید.

در اینجا نیز اهمیت مشخص شدن دلیل درخواست طلاق، هویدا می‌شود.

تعیین تکلیف چگونگی پرداخت حقوق مالی زن

زمانی که مرد، اراده خود را برای طلاق دادن زن اعلام می‌نماید، باید برای پرداخت حقوق مالی زن، تمهیداتی بیاندیشد و نسبت به امور زیر، تعیین تکلیف نماید:

مهریه

پس از ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و اگر تا زمان درخواست طلاق از سوی مرد، تکلیف مهریه مشخص نشده باشد، طبق قانون لازم است که در این باره تعیین تکلیف شود.

آیا در پرونده طلاق به درخواست مرد، امکان تقسیط مهریه، وجود دارد؟

در این پرونده‌ها اگر مرد مدعی اعسار (نداشتن توانایی مالی) از پرداخت یکجای مهریه باشد، دادگاه در این مورد هم تصمیم‌گیری خواهد نمود و در صورت اثبات اعسار از پرداخت یکجای مهریه، تعیین تکلیف نحوه پرداخت و تقسیط مهریه، حکم لازم را صادر خواهد نمود.

جهیزیه

هر چند تامین اثاث منزل، که بخشی از نفقه زن می‌باشد، به عهده شوهر است، اما در خانواده‌های ایرانی و بسیاری از ممالک دنیا، مرسوم است که دختر در هنگام ازدواج اثاثیه را با خود به همراه می‌آورد.

معمولا لیست جهیزیه مشخص است و اقلامی که توسط  دختر به منزل شوهر آورده شده، طبق سیاهه موجود است.

در صورت درخواست زن، تمامی این اموال تحت عنوان استرداد جهیزیه، به وی مسترد می‌شود اما استفاده از جهیزیه و کهنه شدن آن، مجوزی برای مطالبه خسارت از این بابت نیست.

نصف دارایی

به شرط اینکه درخواست طلاق از سوی مرد، ناشی از تخلف و بدرفتاری زن نباشد و شرط مندرج در سند ازدواج توسط مرد، به امضا رسیده باشد، دارایی‌های بعد از ازدواج که به اموال مرد اضافه شده است، به نسبت مساوی، بین زن و مرد، تقسیم می‌شود.

شرط تنصیف دارایی واجرای آن، درمقاله مفصلی توضیح داده شده است.

نحله

در مواردی که طلاق به درخواست مرد باشد و این درخواست طلاق، ناشی از بدرفتاری یا عدم انجام تعهدات ازسوی زن نباشد و همچنین، مبلغی بابت اجرت المثل، از سوی زن دریافت نشده باشد، دادگاه بابت اموری که زن در خانه شوهر و به دستور وی با قصد عدم تبرع (رایگان نبودن)، انجام داده است، مبلغی را به عنوان بخشش، تعیین می‌نماید که مرد مکلف به پرداخت آن می‌باشد..

نفقه

در صورت تمکین خاص زن در امور زناشویی و استحقاق دریافت نفقه و همچنین عدم پرداخت نفقه ایام گذشته، هنگام درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه حکم به پرداخت نفقه گذشته، صادر خواهد کرد.

اما اگر زن باردار باشد، نفقه تا زمان زایمان به وی تعلق می‌گیرد و اگر طلاق رجعی بوده و زن دارای عده باشد، پرداخت نفقه ایام عده نیز با مرد است.

عده مدت زمان مشخصی است که زن پس از طلاق در آن مدت حق ازدواج مجدد نخواهد داشت.

اجرت المثل

اموری که زن در منزل شوهر انجام می‌دهد، به شرط داشتن هر سه شرط، موجب محکومیت شوهر به پرداخت اجرت المثل، در هنگام درخواست طلاق، می‌باشد.

این شرایط عبارتند از کار انجام شده توسط زن، از وظایف وی نباشد، قصد تبرع یا کار رایگان نداشته باشد، انجام کارها به دستور مرد انجام شده باشد.

این امور اگر درعرف و رویه جاری اجتماع، دارای دستمزدی برای انجام باشند، دادگاه طبق نظر خود و یا با جلب نظر کارشناس، حکم به پرداخت آن می‌دهد.

صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق به درخواست مرد

با وصول نظریه داوران و تعیین تکلیف درباره حقوق مالی زن، نوبت به صدور رای دادگاه می‌رسد. در این مرحله، با توجه به مسائل گفته شده در بالا، در گواهی عدم امکان که توسط قاضی دادگاه و با مشاوره، مشاور قضایی خانواده، صادر خواهد شد، تکلیف همه امور مالی و غیرمالی مشخص خواهد شد.

پرداخت مطالبات و حقوق مالی زن، قبل از اجرای صیغه طلاق انجام می‌شود.

اما اگر زن، رضایت به اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی بدهد، منع قانونی ندارد و یا در مواردی که دادگاه اعسار (نداشتن توانایی مالی) زوج (مرد) را پذیرفته باشد، قبل از پرداخت حقوق مالی، اجرای صیغه طلاق طبق دستور دادگاه امکان‌پذیر است.

حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات آنها و سایر امور مربوطه، در گواهی عدم امکان سازش، قید می‌شود.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن، ظرف سه ماه باید این گواهی جهت اجرای صیغه طلاق، به دفتر رسمی طلاق، ارائه شود و ثبت طلاق نیز باید ظرف سه ماه از تاریخ تقدیم گواهی، انجام شود.

اگر زن حاضر به حضور در دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق نشود، سردفتر، مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، در دفتر طلاق حضور یابند و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند.

در صورت عدم حضور زن، مرد خودش و یا توسط وکیل، صیغه طلاق را جاری نموده و مراتب توسط سردفتر به اطلاع زن خواهد رسید.

مزایای داشتن وکیل در پرونده طلاق به درخواست مرد

داشتن وکیل متخصص در هر امری از امور حقوقی، باعث سرعت بخشیدن در روند انجام کار و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه را در پی دارد. همراهی وکیل متخصص طلاق به درخواست مرد، جنبه‌های مثبتی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

 • تنظیم صحیح دادخواست و لوایح حقوقی و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق مرد.
 • تسریع در روند تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی.
 • عدم نیاز به حضور موکل، در هیچ یک ازمراحل رسیدگی.
 • اجرای رای طلاق، بدون نیاز به حضور مرد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده طلاق به درخواست مرد

 • شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
 • عقدنامه (سند ازدواج) یا رونوشت (کپی) مصدق (تایید شده) آن که از دفتر ازدواج مربوطه تهیه می‌شود.
 • وکالتنامه وکیل دادگستری (در صورت داشتن وکیل).
 • دادخواست طلاق به درخواست مرد و پرداخت هزینه‌های دادرسی.

خدمات موسسه مهر پارسیان در پرونده طلاق به درخواست مرد

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با در اختیار داشتن وکلای پایه یک دادگستری و دارای سابقه انجام پرونده‌های خانواده، درسراسر ایران و پذیرش وکالت پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور، در پرونده‌های خانواده و کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری، امکان ارائه خدمات مشاوره حقوقی طلاق به درخواست مرد، قبول وکالت در پرونده طلاق به درخواست مرد، و اجرای رای دادگاه جهت ثبت و اجرای طلاق به درخواست مرد و معرفی داور خانواده را دارد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می‌باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل خانواده در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • 021-88795408
 • 021-88796143
 • 09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

اگر زن برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، حکم طلاق چگونه اجرا می‌شود؟

در صورت عدم حضور زن، مرد خودش و یا توسط وکیل، صیغه طلاق را جاری نموده و مراتب توسط سردفتر به اطلاع زن خواهد رسید.

آیا به زن باردار بعد از طلاق نفقه تعلق می‌گیرد؟

اگر زن باردار باشد، نفقه تا زمان زایمان به وی تعلق می‌گیرد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

6 دیدگاه

 • با سلام و احترام. من و همسرم سه ساله که ازدواج کردیم، اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 214 سکه است و من یک آپارتمان 150 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ ممنون

  • با سلام و وقت بخیر.
   در صورتی که شما متقاضی طلاق باشید، باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده، اجرت المثل دوره زوجیت، جهیزیه، و مهریه را داشته باشید. البته در صورتی که همسرتان حقوق مالی خود را بخواهد، شما مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و اجرت المثل هستید. در صورتی که نداشته باشید میتوانید تقاضای اعسار کنید. ماشین چه قبل و چه بعد ازدواج داخل مستثنیات نیست. در هر صورت قابل توقیف می‌باشد. تمام وجوهات بانکی قابل توقیف هست‌. اما موضوعی دیگر این هست که اگر شما متقاضی طلاق باشید، زن تا نصف اموالی که بعد ازدواج مرد بدست اورده می‌تواند شریک باشد . و چون شما مالی بعد ازدواج نداشته اید مشکلی ندارید. در مورد حقوق هم مشکلی ندارید مگر زن بجای عین سکه بخواهد یک چهارم حقوقتان را توقیف کند. و البته این نکته را باید در نظر گرفت متراژ بالای 100 متر جز مستثنیات دین نمی‌باشد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواه و طلاق جناب آقای علی مهری وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   یکی از الزامات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می‌باشد. هرچند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست.

 • سلام من میخوام همسرم طلاق بدم چون هیچ تفاهمی در هیچ زمینه ای ما باهم نداریم و عقد کرده هستیم رابطه ای هم نداشتیم مهریه خانم ۲۰۰ سکه است و میدونم ۱۰۰ شکه بهشون تعلق میگیره که من توان پرداخت یک جا اون ندارم میتوانم تقاضا اعسار بدم

  • سلام وقت شما بخیر
   در این پرونده ها اگر مرد مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه باشد، دادگاه در این مورد هم تصمیمگیری خواهد نمود و در صورت اثبات اعسار از پرداخت یکجای مهریه، تعیین تکلیف نحوه پرداخت و تقسیط مهریه، حکم لازم را صادر خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *