طلاق به درخواست زن

امروز با بررسی موضوع طلاق به درخواست زن با شما هستیم.

زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط خاصی دارد و مستندات ویژه ای را می طلبد، دادگاه خانواده، ابتدا به بررسی احراز صحت مستندات زن، می پردازد و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر می نماید. این اصطلاح اولین بار، در قانون مدنی، آمده است و قانون حمایت خانواده جهت تطبیق با قانون مدنی، این اصطلاح را برگزیده است.

مواردی چند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، قید شده است که زن در این گونه موارد، حق طلاق دارد.

شروطی نیز در عقدنامه درج شده است، که در صورت عدم رعایت موارد مورد تعهد در این شروط و تخلف مرد، به شرط پذیرفتن و امضای این شروط، حق درخواست طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

 • آیا شما از شرایطی که موجب ایجاد حق طلاق برای زن می‌شود، اطلاع دارید؟
 • در صورت عدم امضا  شروط عقدنامه توسط مرد، حق طلاق برای زن وجود دارد؟
 • طلاق به درخواست زن، در چه مواردی پذیرفته می‌شود؟ آیا در پرونده طلاق به درخواست زن، امکان مداخله ی وکیل وجود دارد؟
 • در صورتی که زن از شوهرش، وکالت رسمی در طلاق داشته باشد، طلاق به درخواست زن انجام می‌شود و یا به وکالت از مرد قابل طرح است؟
 • مشاوره حقوقی خانواده، جهت طرح دعوی طلاق به درخواست زن، ضروری است؟
 • آیا از پرونده طلاق به درخواست زن، داور تعیین می‌شود؟ وکیل متخصص در پرونده طلاق به درخواست زن، په ویژگی هایی دارد؟

در این قلم فرسایی، به مواردی که در بالا فرض شده اشاره گذرایی خواهیم داشت تا مطالعه کنندگان را با شرایط طلاق به درخواست زن و برترین موسسه حقوقی و داوری کشور، در زمینه‌ی مشاوره حقوقی خانواده آشنا کنیم.

موارد طلاق به درخواست زن

در صورتی که شروط 14 گانه عقدنامه، توسط زوجین، به امضا نرسد و با تحقق شرایطی که در ادامه خواهد آمد، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق ارائه نماید. این موارد به شرح زیر می‌باشد:

غیبت شوهر بیش از 4 سال

غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می‌شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی، مدت مدیدی گذشته باشد و هیچ اطلاعی، از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زن، قابل پذیرش می‌باشد.

اما باید توجه داشته باشید که ترک یا تغییر محل زندگی، برای کسی که دسترسی به وی وجود دارد، از موارد مفقودالاثر بودن نیست.

صرف مفقود شدن شوهر، خود دلیل محکمی برای درخواست طلاق از طرف زن می‌باشد و نیازی به اثبات سایر موارد نیست.

مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه های محلی و یک رو زنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.

اما با توجه به اینکه، هدف از ارجاع به داوری در اختلافات خانوادگی، ایجاد صلح و سازش ما بین زوجین است، با توجه به غیبت اثبات شده زوج، موردی برای ارجاع به داوری نیست و شرط ارجاع به داوری منتفی است. اما دادگاه در رای خود، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را مشخص خواهد کرد.

اعتبار حکم طلاق شش ماه است که در این مدت، لازم است به دفتر رسمی طلاق ارائه  شود.

با توجه به رجعی بودن این نوع طلاق، در صورتی که در زمان اعتبار عده، زوج پیدا شود می‌تواند به زوجه رجوع نماید. وعده مذکور، در این موضوع طلاق به درخواست زن، با توجه به مفقود بودن شوهر عده حاملگی منتفی است و عده وفات چهار ماه و ده روز برای آن درنظر گرفته می‌شود.

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است، نباشد، و همچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی، توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است.

برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شرایطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل دادگستری، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه، به دادگستری، مراجعه نماید. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید.

در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی در پرداخت نفقه، در این صورت، زن می‌تواند، درخواست طلاق نماید. عدم پرداخت نفقه، در این مدت مقید به مدت و زمان خاصی نیست، بلکه عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه، حتی با حکم دادگاه، حق طلاق زن، را تثبیت می نماید.

اما در این مورد، ارجاع به داوری از الزامات رسیدگی در دادگاه خانواده، جهت رسیدگی به درخواست طلاق یک طرفه می‌باشد. در این حالت، پس از اثبات ادعای زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر می‌شود. این نوع طلاق نیز، رجعی می‌باشد.

 

حق طلاق زن در شرایط عسر و حرج

عسر و حرج از مفاهیم عام است و مصادیقی دارد. هرگاه در اثر رفتار مرد، زن به مشقت و سختی دچار شود که عادتاً، غیر قابل تحمل باشد، حق طلاق برای زن، به وجود می آید. عسر و حرج، در دین اسلام وجود دارد و هیچ تکلیفی در اسلام، با مشقت، پذیرفته نمی‌باشد.

عسر و حرج، جزو احکام ثانویه می‌باشد و به طور عادی و در شرایط معمول، این کلمه جاری و ساری نیست. درخواست طلاق از طرف زن، در موارد عسر و حرج، طبق اصطلاحات قانون مدنی و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق عسر و حرج زوجه که باعث حق طلاق زوجه می‌شود، تا حدودی روشن شده است که به آنها می پردازیم:

الف) در سختی قرار گرفتن زوجه

هرگاه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه، ایجاد مشقت نماید و بنابر تشخیص قاضی دادگاه،  ادامه زندگی، برای زوجه را با سختی و تنگنا، همراه کند، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش است.

به طور مثال، منع تردد زن، در مواقعی که شوهر در منزل حضور ندارد، اجبار زن به تمکین از رابطه جنسی غیر متعارف و خشن که نشان از آشفتگی روحی و روانی زوج دارد می‌تواند از مصادیق مشقت یا سختی برای زوجه باشد.

ب) ترک زندگی مشترک توسط زوج

گاهی اوقات، شوهر، بدون اینکه، تکلیف ادامه زندگی مشترک را مشخص نماید، اقدام به ترک منزل و سکونت در محل دیگری می نماید. اگر موضوع ترک منزل، بیش از شش ماه طول بکشد، حق طلاق زن، توسط دادگاه خانواده، در صورت اثبات، به رسمیت شناخته خواهد شد.

ج) اعتیاد شوهر

یکی از موارد طلاق به درخواست زن، که در مصادیق عسر و حرج زوجه قرار می گیرد، هر نوع اعتیاد شوهر به مواد مخدر، مشرو بات الکلی، عادات جنسی نا متعارف می‌باشد که به اساس زندگی مشترک خللی وارد نماید. در این گونه موارد معمولاً، فرصتی برای ترک اعتیاد، در اختیار شوهر قرار می گیرد تا نسبت به ترک اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی، اقدام موثر نماید. ارجاع به پزشکی قانونی، جهت احراز اعتیاد مضر شوهر، ضروری است.

د ) محکومیت شوهر به حبس

در صورتی که شوهر، به تحمل زندان، به صورت قطعی، به مدت پنج سال یا بیشتر، محکوم شود، برای زن، حق طلاق، ایجاد می‌شود.به نظر می رسد، محکومیت به حبس تعلیقی، مجوزی جهت درخواست طلاق از طرف زن، ایجاد نمی‌کند.ولی با توجه به اینکه در ماده قانونی مستند این حکم، تصریحی در این باره نشده است، شامل حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا خواهد بود و در این موارد، زن می‌تواند، درخواست طلاق کند.

ه ) ضرب و جرح و فحاشی

کتک زدن زن، توسط شوهر و فحاشی به وی، در صورت اثبات در دادگاه، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را تقویت می نماید. لزومی بر تکرار سو رفتار یا ضرب و جرح و فحاشی به زوجه نیست و حتی یک بار ارتکاب این عمل از سوی زوج، در صورتی که توسط پزشکی قانونی به تایید برسد، می‌توانند ایجاد حق طلاق برای زن را، سبب شود.

و ) بد رفتاری مستمر

رفتار خشن و دور از عرف مرد، نسبت به همسرش، در صورتی که استمرار داشته و با شهادت شهود یا دلایل دیگر، برای دادگاه اثبات شود، از دیگر مصادیق عسرو حرج زوجه، و باعث ایجاد حق طلاق، برای وی می‌شود. این وضعیت، عرفی است، و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می‌باشد که از راه‌های متعارف بدرفتاری، فحاشی و رفتار نامناسب زوج را تشخیص خواهد داد.

ابتلا زوج به بیماری مسری و بیماریهایی که به سختی، معالجه می شوند

بیماری های مسری پوستی یا عفونی، مثل بیماری ایدز، سفلیس یا سوزاک که باعث سرایت این بیماری به همسر می‌شود، از دیگر مواردی است که حق طلاق برای زن، ایجاد می‌کند.بیماری هایی چون، قطع نخاع، قطع دستان یا فلج پا، که ادامه زندگی مشترک را با مشقت همراه می‌کند، نیز از موارد عسر و حرج زوجه می‌باشد و زن در شرایط سخت زندگی، قرار می گیرد که در عرف، قابل تحمل نیست.

در صورتی که یکی از ادله اثبات عسرو حرج زن، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار گرفت، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود.در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد.همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می‌شود.

شروط عقدنامه – وکالت زوجه در طلاق

حصری بودن، شرایط درخواست طلاق از سوی زن، باعث استفاده از راهکارهای حقوقی متعدد دیگری شده است.درخواست طلاق زوجه، به استناد تخلف از شرایط عقدنامه، بر مبنای، قبول حق طلاق مرد، امکان اعطا  وکالت در طلاق و غیر قابل عزل بودن وکیل در وکالت ضمن عقد لازم ازدواج، استوار است. اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوج، مکلف به دادن وکالت رسمی به زوجه، جهت طلاق باشد، این شرط، قابل استناد و اتکا است و مورد حمایت قانونگذار می‌باشد.

زن می‌تواند، الزام زوج به انجام تعهد را از دادگاه، درخواست نماید.شروطی که در عقدنامه قید شده و در صورت عدم انجام تعهدات، از سوی مرد، باعث وکالت در طلاق زن می‌شود به شرح زیر می‌باشد :

1-پرداخت نکردن نفقه و یا عدم انجام سایر وظایف و حقوق واجب زن

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب دیگر زن، مانند حق همبستری و نزدیکی، حسن معاشرت و رفتار، به مدت شش ماه و عدم امکان الزام شوهر به انجام وظایف همسرش و پرداخت، نفقه، زن را وکیل با حق توکیل به غیر، جهت درخواست طلاق، از سوی مرد، می نماید.

2-بدرفتاری زوج

بدرفتاری یا سو معاشرت زوج، باید جدی باشد، که ادامه زندگی مشترک، برای زوجه را با سختی، همراه نماید و در دید عرف، امکان ادامه زندگی مشترک، وجود نداشته باشد.درباره تامین موضوع، قبلا در بند عسرو حرج زوجه، توضیح مفصل داده شد

3-مبتلا شدن به بیماری که سخت معالجه شود

ابتلا به بیماریهایی که علاوه بر ضرر زدن به کیان خانواده، موجب آزار و اذیت روحی و روانی زوجه خواهد شد، در بندهای قبل، مفصل، توضیح داده شد.بیماریهایی که با دشواری معالجه، همراه هستند و یا به دلیل ذات بیماری عفونی، امکان انتقال و سرایت به زوجه را دارند، باعث ایجاد حق طلاق و وکالت در طلاق، برای زوجه، می شوند.

4-ابتلا زوج به جنون

با توجه به اینکه، جنون مرد، باعث ایجاد حق فسخ نکاح، می‌شود، اما در مواردی که حتی با وجود ابتلا زوج به جنون، امکان فسخ نکاح، وجود نداشته باشد، شرط مندرج در عقدنامه، در صورتی که به امضاء زوج، رسیده باشد، به زن، وکالت در طلاق، داده می‌شود تا مراجعه به دادگاه خانواده، خود را مطلقه نماید.

5-شاغل بودن شوهر، به شغلی که با مصالح خانوادگی زن، در تضاد باشد

ماده 18 قانون حمایت خانواده سال 1353 که تا کنون، صراحتا نسخ، نشده است، به زن این اختیار را می دهد که مانند شوهر، وی را از اشتغال به مشاغلی، که مخالف حیثیت خانوادگی اوست، منع نماید.در صورت صدور دستور دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوج در شغل مورد بحث و عدم رعایت دستور دادگاه، توسط زوج، زوجه وکالت در طلاق، خواهدداشت.

6-صدور حکم محکومیت شوهر، به تحمل زندان

به مدت پنج سال یا بیشتر از پنج سال، و یا تحمل زندان به دلیل، عدم توان پرداخت جزای نقدی، بیش از پنج سال، این حق را برای زن ایجاد می‌کند که با مراجعه به دادگاه خانواده، از طرف زوج و به وکالت از زوج، درخواست طلاق نماید.

7-اعتیاد زوج به هرگونه مواد و عمل

اگر زوج، اعتیاد به روابط جنسی نامتعارف، مواد مخدر یا مشرو بات الکلی و سایر اعتیادی که مضر به ارکان خانواده و باعث اخلال در زندگی باشد، پیدا کند، زوجه می‌تواند، به وکالت از وی، خود را مطلقه نماید.ابتلای زوج به اعتیاد، باید توسط مراجع ذیصلاح، که دادگاه ارجاع می نماید، به اثبات برسد، مهلت کافی، جهت ترک اعتیاد، به وی داده می‌شود.

8-ترک زندگی مشترک، بدون عذر موجه

تشخیص اینکه، زوج بدون عذر موجه، و با هدف آزار و اذیت و در تنگنا قرار دادن زوجه، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است، با دادگاه صالح خانواده می‌باشد.

اما کسی که مدت زیادی منزل مشترک را ترک نموده است، و در این مدت به صورت معمول، زنده نمی ماند، حکم موت فرضی، درباره ی وی صادق است و نمی‌تواند از این بند استفاده کند.در مواردی هم که مدت ترک زندگی مشترک و مفقودالاثر بودن، بیش از 4 سال، طول بکشد،

امکان درخواست طلاق، از سوی زن، وجود دارد.اما در استفاده از شرط عقدنامه، مبنی بر ترک زندگی مشترک، نداشتن عذر موجه، باید در دادگاه، به اثبات برسد.

9- محکومیت زوج به ارتکاب جرایم مناف با حیثیت خانوادگی زوجه

جرایم ناموسی و جنسی، بیش از جرایم دیگر، با حیثیت خانوادگی در تضاد است. جرایم موضوع این بند از عقدنامه، فقط شامل اینگونه جرایم نمی‌شود و همه جرایم و مجازاتهایی که باعث وهن حیثیت خانوادگی زوجه می‌شود، را در بر می گیرد.

در این گونه موارد، زن می‌تواند با استفاده از مزایای مندرج در عقدنامه، نسبت به درخواست طلاق، به وکالت از شوهر، اقدام نماید.

10- عقیم بودن شوهر

اگر از زندگی مشترک 5 سال بگذرد بنا به تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مرد، فاقد قوه ی باروری باشد و امکان بچه دار شدن، به دلیل عدم باروری یا عوارض جسمی دیگر، وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه استفاده از رحم اجاره ای یا اهدای جنین، امکان بچه دار شدن، وجود داشته باشد، زن به صورت مطلق می‌تواند، از دادگاه خانواده، درخواست طلاق نماید.

11- مفقودالاثر شدن زوج

شرط مفقودالاثر شدن زوج، در شروط ضمن عقد تسهیل شده و از چهار سال، در صورتی که شرط به امضا زوج نرسیده باشد، به 6 ماه تقلیل یافته است.

در این حالت و پس از مراجعه زن به دادگاه، جهت درخواست طلاق، به وکالت از زوج، اگر ظرف شش ماه از تشکیل پرونده، زوج پیدا نشود و اطلاعی از وی در دسترس نباشد، حکم طلاق به درخواست زوجه و به وکالت از زوج صادر می‌شود. در این حالت شرط اعلام از طریق آگهی در رو زنامه قید نشده و لزومی ندارد.

12- ازدواج مجدد زوج

آخرین موضوعی که طبق آن، زوجه می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق به وکالت از زوج، مطرح نماید، ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر اول می‌باشد. به نظر می رسد در این حالت، تفاوتی بین ازدواج دائم یا ازدواج موقت زوج، نباشد.

اما در مواردی که زوج بیش از یک همسر دارد و رعایت عدالت را بین همسران، نمی‌کند، باز هم هر کدام از همسران، که مدعی عدم رعایت عدالت از سوی مرد می‌باشد، میتواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

در تمامی موارد درخواست طلاق، به وکالت مندرج در عقدنامه، که زوجه درخواست طلاق می نماید، طلاق توافقی محسوب نمی‌شودو نیاز به ارجاع به داوری دارد. در این گونه موارد، دادگاه خانواده، رای به احراز شرایط مندرج در عقدنامه بابت اعمال وکالت در طلاق، خواهد داد و در رای دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان، مشخص خواهد شد.

طبق رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور، از مواردی که زن، بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیت، امتناع ورزد و این امر توسط زوج در دادگاه اثبات شود و در نهایت دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج، صادر نماید، و با استفاده از اجازه حاصله، زوج همسر دیگری اختیار نماید، شرط وکالت در طلاق زوجه، در این گونه موارد، معتبر نیست.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق به درخواست زن

 1. مدارکی دال بر اثبات تخلف شوهر از شرایط مندرج در عقدنامه
 2. شناسنامه و کارت ملی
 3. سند ازدواج یا رو نوشت از آن
 4. دادخواست طلاق به درخواست زن
 5. وکالتنامه وکیل دادگستری

مزایای استفاده از وکیل، در پرونده طلاق به درخواست زن

 • با توجه به پیچیدگی اثبات تخلف شوهر یکی از شرایط مندرج در عقدنامه و یا مشمول قانون مدنی مبنی بر حق طلاق زن، تنظیم دادخواست و لوایح، توسط وکیل، بر مبنای حقوقی استوار است و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد.
 • عدم نیاز به حضور زوجه، در هیچ یک از مراحل رسیدگی
 • عدم نیاز به حضور زوجه، جهت اجرای صیغه ی طلاق
 • امکان تعویض شناسنامه، توسط وکیل

وکیل متخصص در پرونده طلاق به درخواست زن

یکی از موسسه های حقوقی معتبر، در زمینه ارائه مشاوره حقوقی خانواده و قبول وکالت در پرونده‌های خانواده، موسسه حقوقی  و داوری طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان می‌باشد. کلیه ی وکلای همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان، در امر پرونده‌های خانواده، تجارب متعدد دارند و همچنین امکان مشاوره کامل در پرونده‌های اختصاصی خانواده، اعم از مشاوره حقوقی طلاق توافقی، طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن و همچنین حقوق مالی زوجه و سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده، برای شما عزیزان، وجود دارد. محمدرضا مهری، با سابقه قضایی و وکالت در امور خانواده بهترین و مطمئن ترین مشاور شما در زمینه حقوق خانواده می‌باشد و با اخذ مشاوره از ایشان، می‌توانید گام های بعدی را در مسیر به انجام رساندن پرونده ها، محکم تر بردارید.

امکان اخذ وقت مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین با وکلای رسمی دادگستری، گروه وکلای مهر، برای شما عزیزان در وب سایت موسسه، مهیا شده است.

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • 021-88795408
 • 021-88796143
 • 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

موسسه حقوقی مهر پارسیان

26 دیدگاه

 • سلام. من 13 سال هست که ازدواج کردم و 5 نامه پزشکی قانونی به خاطر کتک زدن همسرم دارم. دو تا محکومیت به دیه به خاطر زدن و محکومیت ترک انفاق و تمکین هم دارم. الان بعد از چند سال که همش دوباره میزنه و تهدید میکنه ولی من خسته شدم. دیگر دادگاه و شکایت نکردم و گفتم توافقی جدا بشیم و نیومد. الان بخوام برم برای طلاق اقدام کنم آیا با این نامه های پزشکی های قانونی قبلی و دو تا حکم و ترک انفاق و تمکین که زده شده، میتونم در حال حاضر طلاق بگیرم؟ چقدر زمان میبره ؟ دادگاه رای طلاق رو صادر میکنه اگر باز همسرم نیاد باز باید شکایت کنم؟ ممنون میشم من رو راهنمایی بفرمایید .

  • سلام و عرض احترام
   برای اثبات عسر و حرج باید حکم کیفری محکومیت به نفقه و یا حکم حقوقی مطالبه نفقه و استنکاف مرد از پرداخت نفقه طبق حکم دادگاه اثبات بشه.
   به نظر میرسه با توجه به شرایطی که قید کردین حکم طلاق به درخواست زوجه بعد از رسیدگی صادر بشه.
   اما برای اطمینان بیشتر بهتون توصیه میکنیم با وکیل تخصصی پرونده طلاق به درخواست زوجه مشاوره کرده و مدراکتون رو ارائه بدین.

 • سلام وقتتون بخیر
  من میخوام از همسرم جدا بشم منتها نمیخوام خودم حضور داشته باشم بسیار سرم شلوغ و خودم پزشک هستم سوالام این ایا وکیلی هست کار من انجام بده و من بتونم باهاشون صحبت کنم

  • سلام دوست عزیز
   شما میتوانید با وکیل متخصص امور خانواده جناب آقای علی مهری مشاوره شوید و نیاز به حضور شما در مراحل رسیدگی پروسه طلاق نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر . بنده 6 ماه پیش عقد کردم و الان دوشیزه هستم . و قصد جدا شدن از همسر خود را دارم . مهریه من 14 سکه است که میدانم نصف این تعداد به عنوان مهریه حق من است . اما سوال من این است که ملکی در قباله ی عقدی من است . میخواهم بدانم که من میتوانم نسبت به این ملک حقی داشته باشم یا خیر ؟

  • با سلام و وقت بخیر . شما نسبت به نصف آن ملک حق دارید و می توانید از اجرای ثبت نسبت به توقیف ملک اقدام بفرمایید. باید عقدنامه و مدارک توسط وکیل بررسی شود. شما میتوانید برای دریافت وقت مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و خسته نباشید . حدود10سال پیش همسرم تقاضای مهریه نمود و از آنجایی که من 3دانگ خانه خریداری شده ام را به نام همسرم نموده و کلامی به عنوان مهریه ایشان بین هم توافق کردیم و ایشان 3دانگ دیگر به عنوان مهریه گرفتن حالا بعد از 10سال تقاضای طلاق دادند که یکبار در شورای حل اختلاف بنده با طلاق موافقت نکرده چون از طرفی خودرو خود را که که با پول بنده خریدم راسال95بنام ایشان کردم. در جلسه اول دادگاه بعلت تصادف و شکستگی نتوانستم حاضر بشوم و غیابا حکم طلاق موافقت کردند ، چگونه میتوانم شکایت کنم و حداقل خودرو که حدود400 ملیون ارزش دارد را بتوانم بگیرم ایا راه حلی دارد؟

  • با سلام و احترام.
   اگر رای غیابی صادر شده باشد با ارائه ادله ومستندات خود در مدت مقرر قانونی اعتراض و واخواهی نمایید. در خصوص ماشین اگر بتوانید اثبات کنید، که هبه بوده قابل رجوع است. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده و طلاق با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام و وقت بخیر. من دوساله عقد کردم، همسرم از همون ابتدا رهام کرد، بعد شش ماه درخواست نفقه و مهریه دادم که مرتب پرداخت میکنه و هیچ اقدامی نمیکنه برای زندگی مشترک، هر زمان هم صحبتی شده، حرف طلاق رو پیش میکشید. تو این دو سال هم فقط تو دادگاه دیدمش. میخاستم بدونم راهی هست برای طلاق، تمکین کردم و رابطه داشتیم. ایشون تا چند وقت میتونه بلاتکلیفم نگه داره؟ آیا من می‌تونم مهریه ام رو ازش بگیرم؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   در هر صورت شما می‌توانید دادخواست مطالبه مهریه دهید، و اینکه به استناد عسر و حرج دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کنید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب وکیل. در تنظیم عقدنامه امون در شروط ضمن عقد همسرم تعهد داده که سیگار یا مخدر استفاده نکند اما این روزها مرتب سیگار می‌کشه و شک دارم که به چیزه دیگه هم اعتیاد داشته باشه با این دلایل امکان ارسال دادخواست طلاق دارم؟

  • سلام و احترام
   هر گونه اعتیادی که منضر به روابط خانوادگی باشه به شرط اثبات در دادگاه میتونه از مصادیق عسر و حرج باشه.
   تشخیص مصداق عسر و حرج با دادگاه خانواده رسیدگی کننده هست.

 • سلام و وقت بخیر، ببخشید یه سوال در مورد طلاق داشتم، من ۴ سال میشه ازدواج کردم اوایل زندگیمون خوب بود، اما نزدیک به دو ساله شوهرم با من خیلی سرده و خیلی بدرفتاری میکنه، آیا با این دلایل میتونم درخواست طلاق کنم و هم زمان مهریه و نفقه رو هم بگیرم؟

  • سلام و احترام
   نداشتن رابطه جنسی به شرط اثبات در دادگاه خانواده میتونه از مصادیق عسر و حرج باشه و دادگاه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
   مهریه و نفقه هم قابل مطالبه هست.

 • با سلام و احترام. من و همسرم 6 ماه که نامزدیم . صیغه عقد جاری شده اما هنوز زندگی مشترکمون رو آغاز نکردیم، متاسفانه تو این مدت افسردگی شدیدی سراغ من اومد که باعث شد بداخلاقی پی درپی با نامزدم داشته باشم بهش بدبین بشم و توهین و افترا کنم، تا مدتی تونست درک کنه و چیزی نگفت، ولی من در نادانی و گمراهی ادامه دادم این اخلاقمو تا اینکه نامزدم مهریه خود را به اجرا گذاشته و بعد هم درخواست طلاق داده است. من راضی به طلاق نیستم و واقعا دوسش دارم خودش هم میدونه هم خانوادش ولی متاسفانه میگه، به هیچ وجه راضی به زندگی کردن نیستم و فقط طلاق میخوام و وکیل گرفته. من طلاقش نمیدم باید چیکار کنم؟؟ میتونه بدون رضایت من طلاق بگیره ؟؟

  • سلام و احترام
   اگر عسر و حرج ایشون یا تخلف شما از شرائط مندرج در عقنامه اثبات بشه ممکنه دادگاه حکم طلاق رو صادر کنه حتی به صورت غیابی.

 • سلام وقت بخیر سوالم این من ۵ سال همسرم پناهنده شدن به خارج از کشور و قاچاقی رفتن حتی من نمیدونم کجاست چی کار میکنه من درخواست طلاق دارم و گقتن باید در روزنامه آگهی بشه این مورد چه روندی داره ؟

  • سلام دوست عزیز
   در شرایط مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله‌ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه‌های محلی و یک روزنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.

 • من همسرم چندماه ما رو گذاشت رفت اصفهان پیش مادرش و میگه مادرم تنها من برنمیگردم و من حق سکونت دارم در عقد نامه و گویا مادرش اصرار داره اونجا ازدواج کنه. آیا من میتونم درخواست طلاق بدم ؟

 • سلام روز بخیر
  من دخترم آذرماه ازدواج کرده و تا الان همسرش حاضر به پرداخت هیچ هزینه ای نیست و تمام مایحتاج دخترم رو من تهیه میکنم براش. آیا دخترم با این روند میتونه درخواست طلاق بده؟

  • سلام وقت شما بخیر
   یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است نباشد، و همچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است.

 • با سلام . زوجه هستم می‌خواستم بپرسم اگه برای درخواست طلاق عسر و حرج اقدام کنم و از دادگاه رد بشه چند وقت بعدش دوباره می‌تونم درخواست بدم؟ محدویت داره یا نه بلافاصله که رد شد میتونم دوباره درخواست بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   برای اقامهی دادخواست مجدد طلاق، زمان مشخصی وجود نخواهد داشت، اما باید مدارکی جمع آوری کنید که عسر و حرج ثابت شود، در غیر این صورت تکرار دعوایی که رد شود فایدهای بر آن مترتب نیست. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با شماره 02188663927 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و احترام. خواهر من و همسرش نزدیک 5 ساله است که عقد کرده اند، بین‌شان اختلاف افتاده و خواهر من یکسالی هست که و مهریه و نفقه را به اجرا گذاشته و درخواست طلاق هم داده. در حال حاضر همسرش داره هم نفقه میده هم مهریه و دیگر هیچ ارتباطی با هم ندارند یعنی هیچ خبری از همدیگر ندارند، آیا خواهر من میتونه بخاطر 5 سال معطلی و بلاتکلیفی و عروسی نگرفتن طلاقش رو بگیره؟ یعنی درچه صورتی می تواند طلاق بگیرد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   برای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، شما باید دلیل و مستندات محکم داشته باشید، شما میتوانید دادخواست طلاق به علت عسر و حرج زوجه را اقامه نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟