رجوع در طلاق

رجوع در طلاق – قابل رجوع بودن طلاق

بر اساس قابل بازگشت و یا قابل رجوع بودن طلاق، یا عدم امکان رجوع از طلاق، وقوع طلاق، به بائن و رجعی، تقسیم می‌شود. این تقسیم بندی در حقوق مدنی و قانون حمایت از خانواده، پذیرفته شده و در عرف و رویه قضایی نیز اجرا می‌شود. رجوع ، به معنی بازگشت به محل قبلی و در واقع، به معنی اعاده وضع به حال سابق است.

یعنی با خواست و اراده مرد، در صورتی که حقی برای رجوع مرد به زن پس از طلاق، وجود داشته باشد، بدون نیاز به عقد ازدواج مجدد و بدون رعایت شرایط خاصی، زن و شوهر سابق، دو باره به هم محرم می شوند. در قانون امور حسبی، زوجه ای را که در طلاق رجعی باشد، هنوز همسر مرد می دانند.

 • آیا با اصطلاح رجوع به معنی خاصی در قانون خانواده، آشنا هستید؟
 • آیا امکان رجوع در طلاق بائن هم وجود دارد؟ احکام رجوع بعد از طلاق، چیست؟
 • چه مهلتی برای رجوع، بعد از طلاق داده شده است؟
 • آیا امکان رجوع بعد از طلاق توافقی وجود دارد؟
 • رجوع چگونه محقق می‌شود؟ آیا اثبات رجوع نیاز به دلایل خاصی دارد؟

 

ه گروه وکلای مهر بر تکیه بر دانش وکلای متخصص و مجرب خود، با تشکیل گروه های تخصصی در زمینه مطالعات خانواده و تحقیق درباره آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده و قوانین خاص مرتبط با خانواده، با جمع آوری مطالب جدید و ارائه به شما عزیزان در وب سایت موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، سعی در ارتقا فرهنگ حقوقی جامعه دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه درباره ی احکام رجوع بعد از طلاق، ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

معنی رجوع – رجوع چیست؟

در حقوق،اعمالی که نیاز به اراده ی دو طرف دارند، عقد، و اعمالی که با اراده ی یک نفر، انجام می‌شود ایقاع نامیده می‌شود. ماهیت رجوع، عمل یک طرفه قانونی است که با اراده ی مرد، بعد از طلاق رجعی و در بعضی از موارد طلاق بائن، صورت می گیرد.انجام رجوع، نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی عدم ثبت رجوع تا یک ماه، پس از آن، جرم و قابل مجازات است.

مرد با لفظ یا نوشته و یا عملی که باعث رساندن مقصو درجوع شود، مثل بوسه، می‌تواند اراده ی خود بر رجوع از طلاق را اعلام نماید. در بوسیدن یا هر فعل دیگری، قصد رجوع لازم است، پس اگر گرفتن دست همسری که در طلاق رجعی است یا بوسیدن وی، بدون قصد انصراف از طلاق، رجوع محسوب نمی‌شود.

 

طلاق رجعی

در هر موردی که طلاق مابین زوجین، بائن نباشد، رجعی محسوب می‌شود و آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد. یکی از آثار طلاق رجعی، بقای زوجیت در ایام عده است و در این ایام، کما فی السابق، هر تکلیفی و حقی ما بین طرفین بوده که مخل اصل طلاق نباشد، قابلیت اجرایی دارد. در طلاق رجعی، نفقه زن در ایام عده، بر عهده ی شوهر است و اگر زنی که در عده ی جلیه است، مرتکب زنا شود، به آن مرد زانی، حرام موبد می‌شود.

ازدواج مرد، قبل از پایان عده، با خواهر همسری که در عده طلاق رجعی است، ممنوع است. همچنین در صورتی که شوهر، بخواهد در ایام عده طلاق رجعی، به زن رجوع نماید، ازدواج سابق آنها، با کلیه آثار و تعهدات ادامه یافته، و نیاز به ازدواج و ثبت مجدد ازدواج، نیست.

 

رجوع بعد از طلاق خلع

طلاق خلع، یکی از انواع طلاق بائن است. در این حالت، زن به واسطه ی کراهتی که از مرد دارد، با دادن مالی به او، موافقت وی را برای طلاق، اخذ می نماید. این مال می‌تواند، بذل بخشی از مهریه، تمام مهریه و یا مبلغی بالاتر از مهریه باشد. اگر طلاق خلع، عوض یا بذل مبلغی، اجرایی شده باشد، حق رجوع، برای مرد، وجود ندارد.اما اگر در باقیمانده ایام عده در طلاق خلع، زن به مالی که بذل کرده، رجوع و مطالبه ی مهریه بذل شده را نماید، برای مرد هم حق رجوع و انصراف از طلاق، ایجاد می‌شود. یعنی مادام که مهلتی از عده باقیست و زن به مهریه بخشیده شده رجوع نماید، حق رجوع برای مرد هم ایجاد می‌شود، در غیر این صورت، برای مرد حق رجوع در طلاق خلع وجود ندارد.

 

شرایط رجوع، بعد از طلاق توافقی

همانطور که عرض شد، با توجه به اینکه تمامی طلاق های توافقی در چارچوب طلاق خلع یا مبارات، اجرا می‌شود، در صورت رد و بدل شدن یا بذل مال، از سوی زن و قبول بذل، از سوی مرد، حق رجوع برای مرد وجود ندارد و تنها در صورت رجوع زن به مهریه در ایام عده طلاق، حق رجوع برای مرد، به وجود می آبد.

 

رجوع در طلاق بائن

اگر طلاق بائن اجرا شود و زن یائسه یا باکره باشد، زن مطلقه، عده ی طلاق ندارد و طلاق و بذل مهریه، بین زوجین قطعی می‌شود. در این حالت، زوجین، نمی‌توانند از طلاق یا مالی که بذل نموده اند، رجوع کنند. اما اگر زن عده داشته باشد هم مرد در زمان عده، حق رجوع ندارد، چون با اخذ بذل، طلاق بائن شده و حق رجوع از طلاق، از بین رفته است. فقط در صورتی که زن، از بذل رجوع کند، طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی شده و مرد حق رجوع و انصراف از طلاق را پیدا می‌کند.

 

نحوه اجرای طلاق رجعی

جهت اجرای صیغه ی طلاق رجعی، بر خلاف طلاق بائن، ابتدا صیغه ی طلاق جاری و مراتب در صورت جلسه ای درج و به امضا طرفین و سر دفتر طلاق، می رسد. اما ثبت طلاق رجعی، تشریفات و شرایط خاصی دارد. ثبت طلاق رجعی، مشروط به شهادت کتبی از شاهد، مبنی بر اسکان زن طلاق گرفته، در منزل مشترک، تا پایان مدت عده می‌باشد، اما اگر زن راضی به ثبت باشد، شهادت شهود لازم نیست. در صورت انجام رجوع توسط مرد در مهلت مقرر و معتبر عده، صورت جلسه طلاق رجعی، ابطال می‌شود. در صورت اتمام مدت عده و عدم ادعای رجوع، طلاق ثبت شده و سند طلاق صادر می‌گردد.

 

عدم ثبت رجوع

ثبت واقعه رجوع، شرط صحت رجوع نیست، بلکه مرد مکلف است، در صورت وقوع رجوع، ظرف یک ماه نسبت به ثبت رجوع، اقدام نماید. در صورت عدم ثبت رجوع و با شکایت زوجه، یا اعلام جرم از سوی دادستان، ضمن الزام مرد به ثبت واقعه ی رجوع، توسط دادگاه، به پرداخت جزای نقدی از هشتاد تا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا نود و یک روز تا شش ماه حبس، محکوم می‌شود.

 

مهلت و مدت زمان رجوع بعد از طلاق

مهلت رجوع در طلاق رجعی، تا انقضای مدت عده زن، می‌باشد. در صورتی که عده زن، در طلاق رجعی به پایا برسد و مرد اعلام رجوع ننماید، و مایل به ازدواج با همسر سابق باشد، مکلف به ازدواج مجدد، با همسر سابق می‌باشد و امکان رجوع، بدون ازدواج مجدد نیست. اما مهلت رجوع در طلاق بائن، فقط زمانی است که زن به مابذل رجوع کرده باشد و یا در مقابل توافق بر طلاق، مالی، رد و بدل نشده باشد.

 

آیا حق ثبت رجوع در طلاق قابل توکیل است و امکان اسقاط حق رجوع وجود دارد؟

ثبت رجوع در دفتر رسمی ازدواج، قابل توکیل به غیر نمی‌باشد. امکان اعطای وکالت دادگستری، جهت ثبت واقعه ی رجوع، مانند سایر امور مرتبط به خانواده، وجود دارد. مرد می‌تواند با انتخاب وکیل دادگستری و یا وکیل مدنی، نسبت به تفویض اختیار، جهت ثبت رجوع اقدام نماید. اما حق رجوع از سوی مرد، قابل اسقاط نیست به دلیل اینکه، رجوع، موضوعی نیست که، فقط به نفع شوهر قانون گذاری شده باشد، بلکه اذنی است که برای مصلحت خانواده به شوهر داده شده است و اراده ی شوهر امکان اسقاط رجوع را ندارد.

حق در اینجا به معنی اختیار است. در ثانی، اسقاط رجوع، باعث تبدیل طلاق رجعی به طلاق بائن می‌شود که با حقوق زن در تعارض و تضاد است و زن، امکان برخورداری از حقوق زوجیت در ایام رجوع، مانند نفقه وارث را از دست می دهد. پس حق رجوع، قابل اسقاط نیست اما قابل وکالت دادن است.

 

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت رجوع

جهت ثبت واقعه ی رجوع، تنها مراجعه ی مرد به دفتر رسمی طلاق، که صورت جلسه طلاق در آن دفتر تنظیم شده است، کفایت می‌کند. در صورت ادعای رجوع، توسط مرد، صورت جلسه طلاق، ابطال می‌شود و آثار و احکام ازدواج سابق، ابقا می‌شود. آثار و عواقب هرگونه تصمیمی که میگیریم، بار حقوقی و تعهدی را برای ما ایجاد می‌کند.

جهت پیشگیری از عواقب سو احتمالی، تصمیم های فردی، مشاوره با اهل فن ضرورت دارد. ازدواج، طلاق، رجوع، عده، فسخ و سایر امور و مسائل مربوط به خانواده، امور حقوقی هستند که با کمی سهل انگاری و عدم آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف زوجین، گاهی لطمه های جبران ناپذیری به سنگ بنای خانواده وارد می آورد. قبل از هر اقدامی، مشاوره با وکیل متخصص در رجوع و حقوق خانواده می‌تواند راهگشای شما در انجام درست کار ها باشد.

موسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با توجه به گستردگی مباحث مربوط به خانواده، علاوه بر وب سایت اصلی موسسه، به صورت تخصصی وب سایت جدیدی با مفاهیم و موضوعات حقوق خانواده، جهت رفاه حال شما عزیزان، طراحی و اجرا نموده است. شما می‌توانید، کلیه اطلاعات لازم در ابره امور مربوط به حقوق خانواده را در وب سایت تخصصی حقوق خانواده ملاحظه نمایید و در صورت نیاز برای مشاوره ی بیشتر، با شماره های موسسه تماس حاصل بفرمایید.

امکان اخذ مشاوره ی آنلاین حقوقی و مشاوره ی حضوری حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری، همکار گروه وکلای مهر، برای شما عزیزان فراهم شده است.

با ما به روز باشید.

8 دیدگاه

 • با سلام و وقت بخیر. زن و شوهری به قصد متارکه از هم جدا شده و مدتی را به همین صورت گذرانده‌ اند، حال پس از 2 سال زن به همین جهت که متارکه را که به نیت طلاق انجام شده طلاق شرعی حساب نموده با مرد دیگری ازدواج کرده است. آیا طلاق با صرف متارکه و رضایت طرفین بر جدایی محقق می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ حکم ازدواج دوم چیست ؟

  • سلام دوست عزیز
   خیر، محقق نمی‌شود. همچنین ازدواج دوم نیز باطل است و در صورتی که مرد به شوهر داشتن زن عالم باشد، بر او حرام ابدی می‌شود و در صورت جهل مرد به احتیاط واجب حرمت ابدی است. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر طلاق خلع در عوض یا بذل مبلغی، اجرایی شده باشد، حق رجوع برای مرد وجود ندارد. اما اگر در باقیمانده ایام عده در طلاق خلع، زن به مالی که بذل کرده، رجوع و مطالبهی مهریه بذل شده را نماید، برای مرد هم حق رجوع و انصراف از طلاق، ایجاد میشود.

 • سلام و عرض ادب
  من و خانومم قصد جدایی داریم و من میخوام حق رجوع از خودم سلب کنم و به وکیل وکالت این مورد بدم اما تو محضر تلفنی سوال کردم گفتن ممکن نیست. میشه بفرمایید علتش چیه ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اسقاط رجوع باعث تبدیل طلاق رجعی به طلاق بائن میشود که با حقوق زن در تعارض و تضاد است و زن امکان برخورداری از حقوق زوجیت در ایام رجوع، مانند نفقه وارث را از دست می دهد. حق رجوع، قابل اسقاط نیست اما قابل وکالت دادن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.