درخواست ملاقات فرزند

حضانت و ملاقات طفل

حضانت و ملاقات طفل

تحویل فرزند

 تحویل فرزند یکی  از دعاوی مربوط به حقوق زوجین پس از طلاق است که در صلاحیت دادگاه خانواده قراردارد. با تشکیل کانون خانواده، زوج و ... مطالعه مقاله