تعریف ارش البکاره

وکیل خانواده در خیابان جمالزاده

مطالبه ارش البکاره

مطالبه ارش البکاره؛ طرح دعوی مطالبه ارش البکاره و تعیین میزان آن، از جمله مسائل و پرونده‌های شایعی است که امروزه در دستگاه  قضایی ایران ... مطالعه مقاله