قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی


جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی قابل پیگیری و مجازات می‌باشد و به طور کلی ورود و خروج غیرمجاز کالا و ارز، بدون دریافت مجوزهای لازم و تشریفات قانونی، قاچاق می‌باشد.

این جرم از جمله جرایم اقتصادی است و قانون‌گذار به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حفظ نظم عمومی اقتصادی نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات اقدام نموده است. قاچاق کالا و ارز به لحاظ اهمیتی که دارد، قانون‌گذار را بر این داشته که با تغییر و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از وقوع بیشتر این جرم جلوگیری نماید.

در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس برقرار نمایید.

سوالات مهمی که در مقاله قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی بررسی می‌شوند:

 1. قاچاق کالا و ارز چیست؟
 2. تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز به کشور چه می‌باشد؟
 3. قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی چگونه اتفاق می‌افتد؟
 4. قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در فضای مجازی چگونه است؟
 5. چه دادگاهی به قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی رسیدگی می‌نماید؟
 6. مجازات جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی چیست؟
 7. بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی کیست؟

قاچاق کالا و ارز

به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر رفتاری اعم از فعل (انجام کاری) یا ترک فعل (انجام ندادن کاری) که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد، و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1394 و یا سایر قوانین موضوعه، قاچاق محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد، تحت عنوان قاچاق کالا و یا قاچاق ارز شناسایی می‌گردد.

برای تحقق جرم قاچاق کالا و ارز ضرورتی ندارد که کالا در مرز یا گمرک کشف و ضبط شود، بلکه به موجب قانون، هرگاه کالا و ارز در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود، با وجود سایر شرایط، مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز می‌شود.

منظور قانون‌گذار از کالا، هر شی است که در عرف، ارزش اقتصادی دارد و منظور از ارز، پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات (سکه)، حوالجات ارزی (مانند چک و سفته) و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز به کشور

قانون‌گذار در مقام تبیین و تعریف اصطلاحات، تشریفات قانونی ورود و خروج کالا را اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع مربوط است، که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند، عنوان نموده است.

قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

در خصوص تعریف این جرم، قانون نوشته شده و مدونی وجود ندارد، لذا تعریفی از طرف قانون‌گذار بیان نشده است، اما با انطباق تعریف قاچاق کالا و ارز و استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی رسیدگی نمود.

فروش کالاهای قاچاق و یا ارز به صورت غیر قانونی در فضای واقعی موجب می‌شود که کشف جرم و تعقیب متهم به راحتی صورت پذیرد و با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی و خارجی و سایت های فروشگاهی و همچنین نظر به استفاده ی عموم مردم از فضای مجازی برای سهولت در خرید و فروش کالا، بنابراین، اقدام به تبلیغ و خرید و فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی به عنوان یکی از شیوه های قاچاق کالا و ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به گسترش فضای مجازی و همچنین سهولت و در دسترس بودن فضای مجازی، تمایل افراد به خرید و فروش کالا و ارز، از طریق فضای مجازی گسترش یافته است.

خرید و فروش کالا و یا ارز به صورت قاچاق نه تنها موجب ورود ضرر به تولیدکنندگان داخلی می شود، بلکه امکان نظارت بر استاندارد بودن کالاها را با چالشی جدی مواجه می‌نماید. ضمن اینکه به جهت عدم پرداخت مالیات و عوارض دولتی مربوطه و عدم نظارت بر گردش مالی، در این خصوص نیز آسیب های متعددی متوجه اشخاص دولتی و خصوصی می‌گردد.

در واقع جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، ماهیت و شرایط تحقق جرم قاچاق کالا و ارز در محیط واقعی را دارد، اما بستر و محیط و فضای ارتکاب جرم متفاوت است.

قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در فضای مجازی

هرگاه قاچاق کالا و ارز به صورت گروهی و برنامه ریزی شده با رهبری و هدایت یک گروه منسجم که متشکل از سه نفر و بیشتر باشد، و هدف قاچاق تشکیل شود، قاچاق سازمان یافته محسوب می‌شود.

تفاوتی ندارد که افراد به صورت گروهی در فضای واقعی یا فضای مجازی اقدام به چنین امری نمایند، در هر دو صورت رفتار ارتکابی جرم بوده و قابلیت تعقیب، رسیدگی و مجازات وجود دارد.

مراجع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، دارای مجازات حبس و یا انفصال (برکناری/ محرومیت) از خدمات دولتی است، در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه انقلاب باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع، یعنی دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرت حکومتی است. رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صورت تخلف بودن، در صلاحیت شعب بدوی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

تبصره 2 ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با تاکید رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 بهمن 1399، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارد.

در واقع آرای قطعی در این پرونده ها لازم الاجرا (مستلزم اجرا) بوده و حتی در سایر مراجع قضایی نیز قابل اعتراض نمی‌باشد.

مجازات جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

مجازات قاچاق کالا و ارز با توجه به نوع کالای قاچاق شده متفاوت است، چرا که کالاها به سه دسته اعم از مجاز، مجاز مشروط و کالای ممنوع تقسیم شده‌اند.

بر اساس اینکه قاچاق کالا نسبت به کدام یک از انواع کالاهای مذکور محقق شده باشد، مجازات‌های مختلفی مورد پیش بینی قانون‌گذار قرار گرفته است. در هر صورت ضبط (گرفتن) مالی که قاچاق شده است و حبس و جزای نقدی و در برخی موارد انفصال (برکناری) نیز می‌باشد.

بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان تجدید نظر و اعتراض به حکم صادر شده از دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود دارد.

با توجه به اینکه اعتراض و تجدید نظر در خصوص تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه و دادسرای انقلاب امری بسیار مهم است لذا توصیه می‌شود به منظور انجام هرکاری از وکیل متخصص در این حوزه کمک نمایید.

به همین جهت، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکلای متخصص در حوزه قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (10 امتیاز)

5 دیدگاه

 • سلام میخواستم بدونم برای وقوع جرم قاچاق کالا و ارز حتما باید ارز و کالا از نقطه صفر مرزی خارج بشند؟لطفا راهنمایی کنید و یک وکیل قاچاق کالا و ارز مجازی معرفی کنید

  • سلام دوست عزیز
   برای مشاوره تخصصی قاچاق کالا و ارز مجازی با شماره 09120067669، تماس حاصل فرمایید و لازم نیست کالا و ارز حتما از مرز خارج گردند تا جرم تحقق یابد. مثلا در برخی موارد، عدم داشتن مجوز قانونی کالا و ارز و کالاهای فرهنگی و تاریخی در داخل کشور قاچاق محسوب می‌گردند.

 • سلام و درود. وقت بخیر داداشم خرید یه سری کالا در فضای مجازی و قاچاقی در حوزه ارزی انجام داده. میخواستم بدونم مجازات قاچاق کالا و ارز چیه؟

  • سلام دوست عزیز
   برای پاسخ دقیق باید شرایط و مستندات شما بررسی گردد، اما به طور کلی به میزان کالا و قاچاق بستگی دارد که مجازات حبس یا جریمه نقدی و ضبط مال اعمال گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل جرایم بانکی به شماره ٠٩١٢٠٠۶٧۶۶3، تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *