مجازات قتل فرزند توسط پدر

مجازات قتل فرزند توسط پدر


با بررسی موضوع مجازات قتل فرزند توسط پدر همراه شما هستیم.

یکی از داغترین خبرهای جنایی این روزها قتل فرزندان توسط پدرانشان است.

این موضوع حساسیت های زیادی را در جامعه بر انگیخته است.

در این نوشتار، دفتر حقوقی محمد رضا مهری اقدام به بررسی شرایط مجازات قتل فرزند توسط پدر پرداخته است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با برترین گروه وکلای رسمی در ایران با ما تماس بگیرید.

🔷ماده قانونی ۳۰۱ مصوبه سال ۱۳۹۲،

برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، مجازات اسلامی را مقرر را داشته است. در صورتی که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و این امر برای دادگاه به اثبات برسد، قاتل باید به قصاص محکوم خواهد شد. البته فقهای شریعت نیز برای قاتل فرزند که قاتل او پدر یا اجداد اوست، مجازات قصاص را جایز می‌دانند. البته ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. در صورتی که ثابت شود که پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد؛ و این امر به اثبات برسد،

🔷نحوه رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر

سعی می‌شود که با حق قصاص، یا با سوگند یادکردن مجنی علیه پدر یا اجداد پدری به اثبات برسد.

رابطه پدر و فرزندی باید با رابطه قانونی به اثبات برسد و عرف جامعه ملاک نیست، بخاطر این که گاهی اوقات فرزند خوانده، فرزند و پدرخوانده؛ پدر، خطاب می‌شود. بخاطر این که پدر بودن یا اجداد پدری باعث خواهد شد تا عمل قتل به اثبات برسد، و در صورتی که پدر بودن یا منتسب به اجداد پدری به اثبات نرسد، بنابراین ولی دم یا مجنی علیه می‌توانند با استناد به سوگند، قاتل را قصاص کنند، بخاطر این که در این گونه موارد مشخص می‌شود که پدر و فرزند هیچ رابطه‌ای ندارند و زمانی که شکی وجود دارد، عدم استصحاب جاری می‌گردد و در نهایت زمانی که همه شرایط وجود داشته باشد، قاتل به قصاص محکوم خواهد شد.

در دادگاه‌های ایران براساس متون قانونی حکم صادر می‌شود و براساس آراء مختلفی که از قضات مختلف در مورد رسیدگی به قتل فرزند توسط او بدست ما آمده مشخص شده که اکثر قضات در این زمان، اجداد پدری را به قصاص محکوم نمی‌کنند.

🔷مشارکت پدر در قتل فرزند

در صورتی که چند نفر و با مشارکت همدیگر نفری را به قتل برسانند، همه آن‌ها باید مجازات شده و به قصاص محکوم شوند. بخاطر این که هرکدام از افراد در قتل همان نفر مشارکت کرده‌اند و باید به اندازه سهم خود در قتل، مجازات خواهند شد. در صورتی که ولی دم دیه قتل را درخواست کند، باید هر کدام از قاتلین یک سوم دیه خود را پرداخت کنند، ولی اگر فرض بر قصاص باشد، ولی دم می‌تواند همه قاتلان را قصاص کرده یا برخی را از بین همه قصاص کند ولی در هر صورت هر کدام از قاتلان بنا به سهم خود دیه شخص مقتول را پرداخت کنند. حتی ولی دم می‌تواند با دریافت دیه برخی از قاتلان را عفو کند. حال با این اوصاف اگر پدر در قتل فرزند خود مشارکت داشته باشد، مجازات و قصاص او چگونه خواهد بود؟

مشارکت پدر به همراه با بیگانگان در قتل فرزند خود فقط باعث خواهد شد تا شخص بیگانه توسط ولی مقتول قصاص شود،

اگر پدر شخص بیگانه را قصاص می‌کند، باید نصف دیه را به ولی شریک قتل پرداخت نماید.

در صورتی که بیگانه قصاص نشود، ولی مقتول باید به ولی مقتول نصف دیه را پرداخت نماید، بخاطر این که براساس نظر فقها و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ، هرگز پدر قاتل را قصاص نمی‌کنند و البته در همین راستا خون مقتول نباید پایمال شود بنابراین پدر باید نصف دیه پرداخت نماید، مبلغ دیه بین شرکای قتل تقسیم می شود و هرکس بنا به سهم خود باید مبلغ دیه را پرداخت نماید.

با توضیحاتی که ارائه شد مشخص و معلوم می‌شود که مسلمان یا کافربودن، و آزاد یا بنده بودن پدر برای قصاص هیچ ممانعتی ایجاد نمی‌کند و مهم‌ترین اصل این است که شرط دیگری وجود نداشته باشد. حتی در این رابطه اگر پدر و مادری فرزندان خود را به قتل برسانند باید مجازات شوند. در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مشخص شده در صورتی که مادر قصاص شود پدر باید نصف دیه را به اولیای دم مادر پرداخت کند و اگر مادر قصاص نمی‌شود باید نصف دیه را به اولیای دم که خودش نیز جزء آن‌هاست پرداخت کند.

براساس قانون ۸۸۰ قانون مدنی، در صورتی که پدر یا مادری فرزندان خود را به قتل برسانند از ارث محروم خواهند شد، حال چه این که با مشارکت با سایر افراد این کار صورت گرفته باشد یا این که به صورت تکی و انفرادی این کار را به انجام برسانند یا حتی اسباب آن را برای قاتلان فراهم کنند. در هر صورت والدین قاتل از ارث محروم خواهند شد.

مجازات قتل فرزند توسط پدر

🔷معاونت در قتل

معاونت پدر در قتل فرزند

براساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدری در قتل فرزند خود با دیگران معاونت داشته باشد، به جهت جلوگیری از پایمال شدن خون مقتول، قاتل به قصاص محکوم می‌شود و معاونین قتل عمد به مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهند شد. حتی زمانی که پدر، به همراه با دیگران، فرزندان خود را به قتل می‌رساند، مجازات او با سایرین یکسان بوده و به مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

البته قوانین مدنی به ممنوعیت از ارث اشاره کرده، و به طور مثال براساس قانون ۸۸۰ قانون مدنی،به عدم ارث بردن پدری که در فرزندان خود مشارکت داشته اشاره شده درمورد

معاونت پدر در قتل فرزندان هنوز اشاره ای نکرده وقانون در این مورد سکوت اختیار کرده است. حتی در برخی موارد، معاونت در قتل نیز موجب محرومیت از ارث می‌شود و گفته شده که شاهدی م‌تواند در دادگاه بر معاونت پدر در قتل فرزندان خود شهادت دهد و دادگاه می‌تواند برهمان اساس حکم خود را صادر نماید و معاونت در قتل باعث محرومیت از ارث خواهد شد ولی در برخی موارد، معاونت پدر در قتل فرزندان در مقایسه با شهادت شاهد تاثیر به مراتب قوی‌تری دارد.

مسئله محروم بودن از ارث نیز به معنی این این است که جان موروث در هر حال حفظ شود و معاونت در قتل نیز همین روال را پیگیری می‌کند. البته براساس اصل ۸۸۰ قانون مدنی مشارکت و معاونت در قتل نیز عین همین بوده و در هر دو مشارکت و معاونت در قتل فرزند مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت. حتی براساس ماده قانونی ۸۸۰ قانون مدنی، معاونت در قتل عمد باعث عدم قصاص او نخواهد شد و اگر شخصی به قصاص محکوم نشود، می تواند از ارث استفاده کند. بنابراین اگر فرزندی توسط پدر خویش به قتل برسد، هرگز نمی‌تواند از ارث استفاده کند.

قوانین در مورد قتل های ناموسی چه میگویند؟

پرسش: چرا پدر قاتل قصاص نمیشود؟

✅پاسخ:

بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر و اجداد پدری برای ارتکاب قتل علیه فرزندانشان از مجازات قصاص معاف هستند، طبیعتا این امر در خصوص پدیده قتل های ناموسی هم صادق است و اگر پدری به دلایل ناموسی دختر خود را عامدانه به قتل برساند با توجه به ماده 301 قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از موازین فقه امامیه است از مجازات قصاص معاف خواهد بود.

در قتل‌های ناموسی چند مورد مجازات «حد» متفاوت داریم. ریشه این مجازات به استدلال‌های ائمه و حکم صریح قرآن برمی‌گردد. در ۵ مذهب بزرگ اسلام یعنی حنبلی،‌شافعی،‌حنفی و مالکی و شیعه اثنی اشری در زمینه لزوم مجازات قصاص اتفاق‌نظر وجود دارد. هرچند در جزییات اجرا اختلافاتی هست.

نکته:

اولیای دم همان ورثه متوفی و به ترتیب طبقات سه گانه ارث درماده ۸۲۶قانون مدنی هستند.

بنابراین بابودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد.

برابر ماده۳۵۱قانون مجازات اسلامی زوج یا زوجه ی مقتول ولی دم محسوب نمی شوند و حق قصاص ندارند،اما این امر مانع آن نیست که زوج یا زوجه نتوانند اعلام جرم و تقاضای رسیدگی کند.

پرسش: حذف قصاص فقط در مورد «پدر قاتل» صادق است؟

✅پاسخ:

در مورد آن‌چه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود، یک استثناء دیگر هم وجود دارد که قاتل در صورت ارتکاب قتل، ‌قصاص نمی‌شود. «بنا به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسرش را در حال ارتکاب به ‌زنا ببیند، در صورتی که هر دو را بکشد، از قصاص معاف می‌شود.»

در قبل از انقلاب هم چنین قانونی وجود داشت: «بنا به ماده ۱۷۹ مجازات عمومی در زمان شاه،‌ اگر پدر یا برادر هم در شرایط مشابه دست به قتل می‌زدند، از قصاص معاف بودند. بحث پدر و برادر بعد از انقلاب برداشته شد.»

«به غیر از پدر، پدربزرگ پدری نیز اگر فرزند یا نوه‌شان را به قتل برسانند، قصاص در موردشان اجرا نمی‌شود. والدین مادر در این باره استثنا هستند.»

بنابر قواعد فقهی پنج نوع قتل قصاص ندارد: «قتل غیرمسلمان توسط مسلمان،‌ قتل توسط فرد مجنون، قاضی و حاکم شرع از آن جمله است. در این موارد تعزیر همچنان برقرار است و قاتل باید دیه بدهد، حد (شلاق) هم بر او جاری می‌شود.»

پرسش: چه مجازاتی در انتظار پدر قاتل خواهد بود؟

✅پاسخ:

با حذف قصاص جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا می‌کند و مجازات‌های مربوط به آن اجرا می‌شود.

«ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، اگر فرد مرتکب قتل عمد شده باشد اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، ‌قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی جرم بین ۳ تا ۱۰ سال حبس برای او در نظر بگیرد.» این مساله به جنبه عمومی جرم مرتبط است.

پرسش: آیا امکان تغییر این قانون وجود دارد؟

✅پاسخ:

این قانون از قواعد فقهی آمده و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر بگیرند.

لذا این قانون را از روال عادی نمی‌توان تغییر داد و اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد راسا قانون جدیدی ارائه کند، به دلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد.

در میان فقها افرادی مثل علامه سیدحسن حیدری و علامه سیدجواد علوی بروجردی، نوه آیت‌الله بروجردی می‌گویند، باید قوانین را طبق شرایط جدید در نظر گرفت. آنها نگاه نسبتا متفاوتی به مسایل دارند و می‌گویند، مسائل زمان جدی‍د با آن‌چه در زمان پیامبر بوده، متفاوت است، راه‌حل‌ها هم فرق می‌کند.

اگر جرم در زمان قحطی یا جنگ رخ بدهد و همراه با شکست مسلمین باشد،‌ امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان، قوانین پایه درباره فرد خاطی اجرا می‌شود و سختگیری کمتر خواهد بود.

پرسش: مادر فرزند مقتولی که توسط پدرش به قتل رسیده است، در دادخواهی چه نقشی خواهد داشت؟

✅پاسخ:

در این زمینه صراحت قانونی داریم که، مادر در این زمینه نقشی ندارد و بعد از رفع قصاص، جنبه عمومی جرم جاری می‌شود.

از نظر فقهی مادر ولی‌دم محسوب نمی‌شود و نقش عاطفی دارد.

از نظر قانونی مادر ولی دم است بحث عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند امری استثناست و به اولیای دم  ربطی ندارد.

مجازات قتل فرزند توسط پدر

دفتر وکالت وکیل آنلاین قتل در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادسرای جنایی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده قتل تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده قتل تهران

نکات حقوقی و کیفری

وکیل تخصصی قتل تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *