وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

وکیل خانواده شهرک ژاندارمری


با معرفی وکیل خانواده شهرک ژاندارمری همراه شما هستیم.

شاید در نگاه اول فکر کنیم شهرک ژاندارمری، شهرک آرمایش، شهرک پاس و فرهنگیان و همچنین بلوار مرزداران در منطقه 5 تهران قرار گرفته است.

اما جالب است بدانید که این محله ها در منطقه دو تهران قرار دارند.

قرار گرفتن دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در میدان ونک که به عنوان مرکز شهر تهران محسوب میشود، باعث شده تا دسترسی به این دفتر از همه مناطق تهران آسان باشد.

در صورت نیاز به وکیل خانواده شهرک ژاندارمری و منطقه دو تهران با ما در تماس باشید.

حال تعدادی از سوالات حقوقی خانواده توسط وکیل خانواده شهرک ژاندارمری توضیح داده خواهد شد.

مهمترین سوالات در موضوع معرفی وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

تلفن همراه بهترین وکیل شهرک ژاندارمری و منطقه دو تهران چگونه قابل دسترسی است؟

انواع طلاق در قانون ایران کدام است؟

برای یافتن بهترین وکیل دادگستری شمال تهران چه باید کرد؟

دادگاه خانواده شهرک ژاندارمری و منطقه دو تهران کجاست؟

طلاق به دو دسته تقسیم میشود:

الف : رجعی

ب : بائن

🔴 الف : رجعی:

🍀 به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند، برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند..

🍀 این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است.

اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد میتواند زن را به زندگی برگرداند، اقدام به بازگشت زن باید حتما در دوران عده زن باشد.

🍀 اقدام‌به بازگشت تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام‌به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت.

🍀 اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام‌باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن‌رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.

🍀 در طلاق رجعی تا زمانیکه زن در دوران عده بسر میبرد بنوعی هنوز همسر مرد شناخته شده و مرد باید به اون نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد ..

🍀 در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند و مرد حق ندارد تا زمانیکه عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند  …..

🔴 طلاق بائن

🍀 نوع دوم‌ طلاق را طلاق بائن مینامند و به این معنا که مرد نمیتواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.

در صورتیکه خواهان برگرداندن همسرش باشد باید حتما اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره بعقد خود در اورد

🍀  و یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر بطور کلی از هم جدا شده و و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند ‌و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زوجه خود ندارد .

🍀 در این نوع طلاق زن و مرد در زمان عده از یکدیگر ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند.

اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کند و اقامتگاه و نام خانوادگی خود را استفاده کند.

یعنی میتواند بدلخواه خود بهر نحو که بخواهد زندگی کند .

وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

قانون تملک آپارتمانها

🈶 ساختمان فرسوده، بدون موافقت اقلیت واحدها هم قابل بازسازی است

❇️ ماده 13 قانون تملک آپارتمان

♦️ «در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، ان دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوریکه برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آن‌ها از جمله همان واحد استیفا کنند.

🔹در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.»

♦️لذا چنانچه به تشخیص و تایید کارشناسان رسمی دادگستری ادامه زندگی در ساختمان، موجب ضرر و زیان باشد، دادگاه حکم به تجویز بازسازی و نوسازی ساختمان را می‌دهد

🈶 اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست

❇️ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند،هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد،اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

♦️از طرفی دیگر مطابق ماده ۲ از همان قانون، مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند .

🔹فلذا باید بیان داشت توقیف و برداشت از اموال دیگران امکان پذیر نمی‌باشد. اما همواره پرداخت دین از طرف ثالث و به خواست خود اشکال قانونی ندارد .

🈶 سوال :

معنی جمله زیر تحت عنوان شرط تنصیف دارایی که در سند ازدواج می آید چیست؟

❇️ پاسخ :

(ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید)

🔹معنای کلی قسمت الف:

این قسمت به این معنی می باشد که مرد پس از طلاق دادن زن باید طبق رای دادگاه مقداری تا حداکثر نصف دارایی ( یعنی ۴۹ درصد اموال یا املاک) خودش را که در مدت زمان بعد از شروع زندگی مشترک با زن به دست آورده به زن منتقل کند اما به دو شرط؛

📍اول اینکه طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد

📍و دوم اینکه زوجه (زن) مطیع زوج (مرد) بوده و اخلاق و رفتار ناشایستی با او نداشته و علاوه برآن از مرد تمکین نموده باشد

وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

🈶 تقاضای طلاق غیابی

❇️ طلاق یعنی منحل شدن ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص ؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ی ازدواج دائم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود. همچنین طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند. یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌نماید.

♦️اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او “ابلاغ واقعی” نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است.

این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است.

چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است؛ بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است. با توجه به این که خواهان طلاق می‌تواند زن (زوجه) یا مرد (زوج) باشد، به تفکیک در این خصوص می‌پردازیم:

🔴 طلاق غیابی از طرف مرد:

در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است.

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی،

مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، تقاضای طلاق همسرش را بنمایند،

البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید.

منتها اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد.

در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد.

اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل بحث مهریه را بپردازد.

این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود.

لکن به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردیده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر ننماید و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

🔹اگر دادخواست طلاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طلاق را هم دارا باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نیز نفرستد و یا ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود.

وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل خانواده شهرک ژاندارمری

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

مقالات حقوق خانوادهنکات حقوقی و کیفریوکیل تخصصی خانواده

بهترین وکیل منطقه دو تهرانوکیل خانواده منطقه دو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *