بررسی شرایط خروج فرزند از کشور بعد از طلاق والدین موضوع بحث امروز است.

یکی از مسایلی که والدین بعد از طلاق از یکدیگر با آن ممکن است مواجهه شوند،اختلاف بر سر خروج فرزندشان از کشور است.

والدین حتی بعد از طلاق به خاطر اختلاف نظری که با یکدیگر درتربیت فرزندشان دارند مدام در حال درگیری با هم هستند.

در این میان فرزند آنها دچار آسیب‌های روحی و جسمی متعددی می‌گردد.

مطلب مهم همفکری درست بین والدین است تا از آسیب‌پذیری بیش از اندازه فرزندان جلوگیری شود.

بدیهی است هیچ کدام از والدین تحمل دوری فرزند خود را ندارد.

سن فرزند شما و اینکه حضانت او با پدرش است یا مادرفرزند، همه مواردی هستند که در خروج از کشور فرزندانتان تاثیر گذار است. فرزند تا قبل از رسیدن به سن قانونی تحت حضانت ولی خود می‌باشد.

ولی ممکن است، پدریا جد پدری او یا سرپرست کودک باشد.

این افراد حق تصمیم‌گیری در امور مالی و غیر مالی فرزند خود را دارند. همان‌طو‌ر که ذکر شد یکی از این مسایل، خروج فرزند از کشور بعد از طلاق والدین است.

شایان ذکر است این مقاله با توجه به قانون‌کشور ایران نوشته شده است.

ما در موسسه حقوقی مهر پارسیان با داشتن جمعی از وکلای متخصص و به مدیریت آقای دکتر محمدرضا مهری همراه شما عزیزان هستیم، تا با ارایه راه حل مناسب و صحیح در مسیله خروج فرزندان از کشور بعد از طلاق والدین، همراهی‌تان نماییم.

برای آگاهی کامل از قوانین کشور ایران در این مورد توصیه می‌کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.

نکات مهم در ارتباط با خروج فرزند از کشور بعد از طلاق والدین

  • وضعیت خروج فرزندان از کشوردر دوره‌ی حضانت و ضمانت اجرای عدم بازگشت آنها
  • وضعیت خروج فرزندان بالای 18 سال
  • شرایط گرفتن پاسپورت برای فرزندان بعد از طلاق والدین
  • اجازه خروج فرزندان صغیر یا محجور
  • معرفی بهترین وکیل بین المللی خانواده در تهران
  • ممانعت از خروج فرزندان بعد از طلاق والدین

اجازه‌ی خروج زن مطلقه از کشور

در ابتدا با نگاهی به قانون مدنی ایران و قانون حمایت از خانواده به موضوع حضانت فرزندان در خروج از کشور می‌پردازیم.

طبق ماده‌ی 1174 قانون مدنی:

در صورتی که به علت طلاق یا به هرجهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را ندارد.

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه است.

ماده ی 1175: طفل را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

طبق ماده‌ی40 قانون حمایت از خانواده:

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری نماید یا مانع اجرای آن شودیا از استرداد طفل امتناع نماید، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تازمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده ی54 قانون حمایت خانواده: هرگاه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص‌ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ودر صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

سرپرست و قیم فرزند به صورت مطلق، ولی او محسوب می‌شود.

او می‌تواند درمورد تصمیماتی که به صلاح فرزندش باشد، مانند خروج فرزند از کشور تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.این موضوع محدودیت‌های قانونی خاص خود را دارد.

حضانت فرزند ممکن است با پدر یا مادر یا جد پدری او باشد و هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌تواند حق دیگری را در مورد ملاقات با فرزند سلب نماید.

دادگاه همواره مصلحت فرزند را در نظر می‌گیرد و در صورتی که خروج او ازکشور را برطبق مصلحت فرزند صحیح بداند، می‌تواند بر اساس قاعده‌ی لاضرر حکم به خروج وی از کشور بنماید.

دادگاه همینطور حقوق قانونی افرادی را که حق ملاقات با فرزنددارند، مدنظر قرار می‌دهد.

حضانت فرزند چه با پدر باشد یا مادر هیچ کدام نمی‌تواند فرزند را به محل دیگری منتقل کند.

چون تغییر محل زندگی فرزند می‌تواند در ملاقات او با والدینش تاثیر گذار باشد.

مگر در موردی که دادگاه صلاح بداند مثلا برای طی کردن مراحل درمان یا شرکت در مسابقات .

در این شرایط اگرپدرحضانت فرزندش راداشته باشد، می‌تواند برای فرزندش پاسپورت بگیرد.

در مقابل مادر می‌تواند به اداره گذرنامه مراجعه نماید و از خروج فرزندش جلوگیری کند.

در شرایطی‌که فردی دارای حق ملاقات با فرزندش باشد و فردی که حضانت فرزند رابرعهده دارد، اقدام به خروج فرزند از کشور بنماید.

و از طرفی مصلحت فرزند برای خروج از کشور از طرف دادگاه محرز شده باشد، فردی که حق ملاقات با فرزندش را دارد می‌تواند، ضمن اینکه مجوز خروج فرزندش از کشور را صادر می‌کند، از ولی و یا سرپرست فرزند، می‌تواند درخواست تضمین یا تامین مناسبی برای بازگشت فرزند صغیر یا مجنون خود نماید.

مطلب ذکر شده در بالا به عنوان ضمانت اجرایی برای خروج فرزند از کشور است.

خروج فرزند صغیر یا مجنون از کشور

طبق ماده‌ی 42 قانون حمایت از خانواده:

صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادریا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر یا مجنون بداند وبا در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.

دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.

اجازه خروج صغیر پس از فوت پدر و جد پدری، در صورتی‌که حضانت و قیومیت فرزند برعهده‌ی مادرش باشد و فقط جد مادری او زنده باشد، با مادر فرزند است.

با توجه به ماده‌ی ذکرشده در بالا تامین می‌تواند اعم از منقول یا غیر منقول و یاحتی وجه نقد باشد.

وضعیت زنان ایرانی جهت خروج از کشور در شرایط مختلف 

1-خروج از کشور دختران بالای 18 سال

به طور کلی، در ارتباط با خروج فرزندان بالای 18 سال (دختر یا پسر) نیازی به اجازه‌ی والدین نیست.

دختر بالای 18 سال که ازدواج نکرده و مجرد است، برای خروج از کشور به اجازه‌ی پدرش نیازی ندارد و می‌تواند بدون اذن پدر ازکشور خارج شود.

پسران بالای 18سال بایددوره‌ی خدمت سربازی را گذرانده باشند، تا بتوانند گذرنامه دریافت کنند.

البته استثنائاتی در این میان وجود دارد که در ادامه‌ی مقاله به آن پرداخته می‌شود.

2-خروج از کشور زنی که متاهل است

در مورد خانمی که متاهل است و قصد خروج ازکشوردارد، برای دریافت گذرنامه به اجازه‌ی رسمی همسرش‌ نیاز دارد.

مگر در مواردی که حق خروج از کشور ضمن شرط عقد به زوجه داده شده باشد، یا اینکه زوجه حق خروج از کشور را بعد از عقد ازدواج، در قالب وکالت بلاعزل دریافت کند. اجازه‌نامه‌ی خروج از کشور توسط زوج در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

خروج از کشور در مورد زنانی که زیر 18 سال و متاهل هستند نیز، با اجازه‌ی کتبی همسر انجام می‌پذیرد.

در مواقع اضطراری اجازه‌ی دادستانی شهرستان محل صدور گذرنامه، در قبول یا رد تقاضای خروج از کشور، ملاک است.

بانوانی که همسرخارجی دارند یا همراه همسر خود، درکشور دیگری اقامت دارند اما تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده اند، از موارد ذکر شده در بالا مستثنی هستند.

“مستند قانونی ماده‌ی18 قانون گذرنامه است.”

3-خروج از کشور زنی که همسرش فوت کرده است:

زنانی که همسرشان فوت کرده است، برای خروج از کشور باید گواهی فوت همسر یا اصل شناسنامه همسررا که باطل شده است، ارایه نمایند.

4-خروج از کشور زنی که از همسر خود طلاق گرفته است:

در مورد زنانی‌که به طور رسمی از همسرخود جدا شده ‌‌اند، برای خروج از کشور باید اصل‌سند رسمی طلاق را به پلیس به اضافه ده تحویل دهند و هیچ نیازی به کسب اجازه از فردی حتی پدرشان ندارند.

در مواردی که اجازه‌ی پدر یا زوج لازم است، با اتمام مهلت‌گذرنامه، طرفین باید مجدد به دفترخانه مراجعه واجازه‌ی رسمی از پدر یا زوج را برای خروج ازکشور دریافت کنند.

شرایط خروج از کشور پسرانی که خدمت سربازی نرفته اند:

فرد باید وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشد مثلا یا دانشجو باشد یا دانش آموز یا اینکه فارغ التحصیل شده باشد.

فرد نباید مشمول غیبت دوره‌ی سربازی باشد.

مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیلی تمام نشده باشد.

امکان ارایه وثیقه‌ی مورد نیاز به سازمان نظام وظیفه‌ی عمومی را داشته باشد.

گواهی اشتغال به تحصیل،که صرفا به منظور خروج او از کشور صادر شده باشد.

دانشجویان درسنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی قرار نداشته باشند.

افرادی‌که مشمول خدمت سربازی هستند، این امکان برایشان فراهم است که درپاره‌ای موارد مثلا سفرهای زیارتی یا مطالعاتی برای خروج از کشور اقدام نمایند.

مدت زمان گذرنامه‌ی موقت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شش ماه و برای دانشجویان مقطع دکترا یک سال است.

سازمان وظیفه عمومی نمی‌تواند برای سربازها، مجوز خروج از کشور صادرکند و برای پیگیری‌کارهای مربوط به خروج از کشور باید از یگان خدمتی مجوز بگیرند.

در صورتی که فرد مشمول پس از بازگشت به کشور به موقع خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی نکند، از شش ماه تا یک سال اجازه‌ی خروج از کشور نخواهد داشت.

ودرصورتی که مشمول پس از گرفتن‌گذرنامه‌ی موقت برای خروج از کشور، در موعد مقرر به‌کشور برنگردد، وثیقه‌ای که گذاشته است ضبط می‌شود.

بنابراین فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی شامل:

ارایه‌ی گواهی اشتغال به تحصیل به همراه وثیقه، صدور مجوز خروج ازکشور توسط سازمان نظام وظیفه‌ی عمومی و ارسال آن به پلیس گذرنامه‌ی ناجا و در نهایت صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط پلیس گذرنامه‌ی ناجا است.

دفتر وکیل مهاجرت

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق خانواده برای ایرانیان خارج از کشور

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی حقوق بین الملل خانواده

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی حقوق مهاجرت

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

گروه وکلای مهر- دپارتمان حقوق مهاجرت و بین‌الملل

حقوق و تکالیف زوجحقوق و تکالیف زوجهطلاق توافقی

بهترین وکیل خانوادهمشاوره حقوق خانوادهمشاوره حقوقیوکیل حقوقیوکیل خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *