امروز با موضوع میانجیگری در دعاوی خانواده با شما هستیم.

بروز و ظهور اختلاف سلیقه، با توجه به تفاوت دیدگاه‌های افرادجامعه در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، امری اجتناب ناپذیر است.

میانجیگری در اختلافات مابین افراد، نیاز به مقبولیت دو طرفه توسط طرفین اختلاف دارد. اما در امور مربوط به خانواده، با توجه به اینکه زن و مرد هرکدام از یک فرهنگ و خانواده پا به عرصه زندگی مشترک گذارده اند، معمول و متداول است.

به همین دلیل، دین مبین اسلام، هم کفو بودن در ازدواج را از شرایط مهم زوجین می داند تا اختلافات کمتری حاصل شود و به فرض بروز اختلاف، میانجیگری در دعاوی خانواده توسط بزرگان فامیل و ریش سفیدان، خاتمه دهنده اختلاف احتمالی زوجین باشد.

میانجیگری

سابقه دخالت شخص ثالث در پیشنهاد حل و فصل موضوع مورد مناقشه افراد یا دولت‌ها، بسیار قدیمی است. میانجی، امکان بیشتری جهت صلح و سازش بین طرفین دارد. چارچوب حقوقی و قانونی که بر دادگاه حاکم است در جلسات میانجیگری حاکم نیست و میانجی امکان به سازش رساندن طرفین دعوی، حتی خارج از مقررات قانونی را دارد.

این توفقات مابین طرفین متخاصم که در غالب ماده 10 قانون مدنی ایران قرار می‌گیرد برای دادگاه‌ها هم لازم الرعایه است.

میانجی معمولا شخص بی طرفی است که توسط اصحاب دعوا یا به خواست خود، به صورت داوطلبانه وارد موضوع اختلاف طرفین شده و به قول خدای مهربان در قرآن کریم که حضرت موسی و هارون را برای میانجیگری به سوی فرعون فرستاد، نحوه صحبت میانجی باید نرم و با آهستگی باشد.

شرایط ارجاع اختلاف یا موضوع قرارداد به میانجی، می‌تواند کاملا مورد رضایت طرفین قرار گیرد و با توجه به اینکه هزینه‌های میانجیگری بسیار پایین‌تر از حق الوکاله وکیل یا هزینه‌های رسیدگی در دادگاه است، طرفین نظر میانجی را بار غبت بیشتری می‌پذیرند.

مزایای ارجاع اختلافات خانواده به میانجیگری

محرمانه ماندن موضوع اختلاف خانوادگی
در صورتی که اختلاف زوجین در دادگاه مطرح شود، با توجه به علنی بودن دادگاه ودخالت افراد زیادی از جمله مدیر دفتر، قاضی، بایگان، دفترخدمات قضایی، دادورز اجرای احکام و سایر افرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پرونده دخیل هستند، اصل محرمانگی دعاوی خانواده را مخدوش ساخته و توافق مابین زوجین را با مقاومت روبرو خواهد ساخت.
اما در میانجیگری دعاوی خانواده فقط طرفین و شخص میانجی از موضوع مطلع هستند و موضوع در صورت بروز سازش، برای همیشه پنهان خواهد ماند.

هزینه اندک میانجیگری

جلسه میانجیگری با دو یا سه بار مذاکره معمولا به پایان می‌رسد ومبلغ اندکی درمقایسه با حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دادرسی پرداخت می‌شود که این خود یکی از عوامل اشتیاق طرفین درسازش، به جهت بارنشدن هزینه‌های گزاف خواهد داشت.

کوتاه بودن زمان میانجیگری

صرف وقت و هزینه در دادگاه‌ها که معمولا بیش از یکسال وقت و توان طرفین را مصروف خود داشته و همچنین منجر به از دست دادن فرصت‌های مالی و پرداخت هزینه‌های گزاف خواهد بود، این روش حل مخاصمه را به روش‌های دیگر برتری داده است.

امکان توافق حتی فراتر از قانون در میانجیگری

وقتی طرفین موضوع پرونده را به دادگاه می‌کشانند، اختیارات قاضی و حاکم دادگاه در چارچوب قوانین تعریف شده است و خارج از قانون، قاضی امکان رسیدگی و تصمیم‌گیری ندارد درحالی که برای میانجی این محدودیت وجود ندارد.

امکان ارجاع به میانجیگری قبل از وقوع اختلاف

در دادگاه‌ها فقط به موارد اختلافی رسیدگی میشود اما دوطرف قرارداد حقوقی یا متقاضیان ازدواج می‌توانند حتی قبل از انجام توافقات از خدمات میانجی استفاده نمایند ودعاوی واختلافات احتمالی آینده را با میانجیگری حل و فصل نمایند. همانگونه که در روابط بین‌الملل مشاهده می‌شود دولت‌ها جهت رسیدن به توافق ونزدیک شدتن دیدگاه‌ها قبل از مذاکره مستقیم از خدمات میانجیگری استفاده می‌کنند.

دعاوی خانوادگی که با میانجیگری حل و فصل می‌شود

کلیه مسائل و موضوعات خانواده قابل ارجاع به میانجیگری هستند اما جهت تفکیک موضوعات خانواده، این امور را به دو بخش کیفری و حقوقی و مسائل قبل از ازدواج، تقسیم می‌کنیم.

دعاوی کیفری خانواده

ترک انفاق، فحاشی، ضرب و جرح عمدی، تدلیس در ازدواج، ممانعت از حق، آزار جنسی و جسمی،  از دعاوی کیفری قابل تصور در روابط خانواده هستند که جملگی امکان حل و فصل توسط میانجی را دارد.

دعاوی حقوقی خانواده

خسارات نامزدی، طلاق توافقی، طلاق یک طرفه یا ترافعی، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت فرزند، ملاقات فرزند، از جمله دعاوی خانواده هستند که قابل ارجای به میانجیگری هستند.

میانجیگری قبل از ازدواج

جهت مذاکره مابین طرفین، تعیین شرایط قبل از ازدواج، کمک به نزدیک کردن نظرات طرفین خواستگاری، پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی و همچنین سایر مواردی که طرفین تمایل به میانجیگری دارند، قابل ارجاع به میانجیگری دارد.

تفاوت میانجیگری با داوری

در میانجیگری الزاما میانجی مکلف به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نیست اما درارجاع به داوری در پرونده‌های طلاق، داوران ملزم به اعلام نظر هستند و در سایر قراردادها یا اختلاف هایی که به داوری ارجاع می‌شود، داور مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور رای می‌باشد مگر اینکه طرفین سازش نموده و داور گزارش اصلاحی قابل اجرا در دادگاه صادر نماید.

اما می‌توان همزمان موضوع را به میانجیگری و داوری همزمان ارجاع نمود.

یعنی شخص میانجی اگر توفیقی در نزدیک کردن نظر طرفین به دست آورد، می‌تواند به عنوان داور با تعیین طرفین اقدام به صدور رای و فصل اختلاف در چارچوب قانون نماید. اما هرگونه توافق طرفین درجلسه میانجیگری که منجر به تنظیم صورتجلسه سازش می‌شود، قابل قبول از طرف دادگاه می‌باشد.

تاسیس نهاد میانجیگری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نوید تازه‌ای به همراه دارد که دستگاه قانونگذاری، نظر به حل و فصل اختلافات در بیرون از محاکم قضایی و با میانجیگری دارد.

دادن اختیار به قضات دادگاه کیفری در ارجاع پرونده‌های سبک به میانجیگری، در واقع گامی مثبت جهت کاهش پرونده ها می‌باشد.

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانواده

دادگاه کیفری ویا دادگاه خانواده می‌توانند پرونده‌های مطروحه خانواده را به شورای حل اختلاف یا موسسه های میانجیگری، ارجاع نموده و خواهان حل و فصل موضوع اختلاف در بیرون محکمه شوند. اما طرفین مخاصمه نیز می‌توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف درخواست میانجیگری یا صلح و سازشش نمایند. در این حالت شورای حل اختلاف با دعوت از طرفین نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام خواهد کرد.

شرایط میانجیگر برای میانجیگری در دعاوی خانواده

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
  • نداشتن سابقه محکومیت کیفری.
  • داشتن حداقل 25 سال سن.
  • آشنایی کامل به قوانین مقررات ونحوه اداره جلسه میانجیگری.

نقش وکیل دادگستری در میانجیگری دعاوی خانواده

طبق قانون همه وکلای دادگستری، موظف به تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین متخاصم و ارائه گزارش جلسه صلح و سازش در صورت طرح دعوی در دادگاه هستند.

در موضوعات خانوادگی، بهترین راه حل رفع خصومت، تشکیل جلسه صلح و سازش با میانجیگری وکیل می‌باشد.

وکیل متخصص پرونده‌های خانواده، با اشراف کامل بر قوانین و مقررات و رعایت انصاف و بی‌طرفی، امکان به نتیجه رساندن دعاوی خانواده را در کمترین زمان و با هزینه‌ای اندک دارد.

موسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهرپارسیان، با توجه به تشکیل گروه وکلای مهر و دپارتمان تخصصی داوری در امور خانواده، آماده پذیرش پیشنهاد های صلح و سازشش و میانجیگری در قالب تشکیل جلسات مشاوره حقوقی حضوری را دارد.

شماره تماس

متقاضیان، امکان تعیین وقت مشاوره آنلاین را نیز از طریق سایت گروه وکلای مهر دارند و حتی نیاز به حضور در موسسه نیز نمی‌باشد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.
جهت انتخاب بهترین وکیل در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  • 021-88795408
  • 021-88796143
  • 09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *