امروز با موضوع صلح و سازش با شما هستیم.

صلح و سازش ، موضوعاتی مبتنی بردین، اخلاق وعقل هستند. زندگی اجتماعی انسانها، ازمحیط خانواده، آغاز شده ورکن اساسی وغیر قابل انکارهرجامعه ای، خانواده می‌باشد. همه مردم به اهمیت نقش خانواده درتشکیل جامعه ای سالم، آگاه هستند ودادسخن براهمیت نقش خانواده سر داده اند.

اما گاهی عدم انجام تعهدات بین دو طرف وتزاحم منافع، باعث بروز اختلاف سلیقه واختلاف نظر می‌شود که ممکن است به طرح دعوی در دادگاه خانواده ویا شکایت کیفری منجر شود. براساس آیات وروایات قرآنی، چاره برون رفت از اختلافات وتنگناها، درمسائل ومشکلات خانواده وغیر خانواده، صلح و سازش وتالیف قلوب است.

گاهی به واسطه غرور موجود درفضای اختلاف، طرفین مخاصمه حاضر به کوتاه آمدن و گذشت از مواضع خود نیستند. این جاست که نقش میانجی و سازشگر، مشخص می‌شود و دخالت شخص سوم می‌تواند پایان دعوا رامحقق سازد.

با توجه به ماهیت حقوقی صلح و سازش و تنظیم صورتجلسه صلح و سازش در دعاوی خانواده، بهترین راه، اخذ مشاوره حقوقی خانواده، از وکیل متخصص امور خانواده می‌باشد که درادامه این مقاله، برجسته تریم مسائل حقوق خانواده وراهکارهای ارجاع اختلافات به صلح و سازش برای خوانندگان عزیز، توسط مشاورین خانواده گروه وکلای مهر، تشریح خواهد شد.

صلح و سازش در اختلافات خانوادگی

یکی از راه‌های پایان دادن به پرونده‌های خانواده، صلح و سازش می‌باشد. طرفین پرونده خانواده، درهرمرحله ای از رسیدگی، یا قبل ازشروع رسیدگی در دادگاه خانواده، می‌توانندموضوع اختلاف را باصلح و سازش، خاتمه دهند.

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که درسال 1356 به تصویب رسید، سعی درایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی را، یکی ازوظایف وکلای دادگستری، دانسته ومقرر نمود که وکلای دادگستری، باید در پرونده‌های حقوقی وکیفری که اعلام گذشت شاکی خصوصی، باعث مختومه شدن آن می‌شود، قبل ازطرح پرونده درداگاه، سعی درایجاد صلح و سازش، بین طرفین نمایند.

وکلای دادگستری مکلفند عمل به این وظیفه قانونی خود راضمن طرح دعوی ویا درلوایح حقوقی تقدیمی به دادگاه متذکر شوند. ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی توسط وکیل دادگستری درجریان رسیدگی پرونده در دادگاه نیز ازوظایف وکیل دادگستری است.

بنابراین نقش وکیل دادگستری، فقط طرح شکایت ویا تقدیم دادخواست نیست بلکه ابتدایی ترین وظیفه وکیل دادگستری، قبل از طرح هرگونه دعوی حقوقی یاشکایت کیفری، سعی درایجاد صلح و سازش در اختلافات خانوادگی ولزوم دخالت جدی وکیل دادگستری جهت ایجاد صلح و سازش نیز برکسی پوشیده نیست.

 

چگونگی تنظیم صورتجلسه

توافق و سازش طرفین براعلام پذیرش درشروط وامتیازات طرف مقابل، واجد آثارحقوقی وتبعات اجتماعی برای هرفردی که یکی ازطرفین صلح و سازش است، می‌باشد. در دعاوی حقوقی ویا خانوادگی، هنگام صلح و سازش برپرداخت یا عدم پرداخت حقوق مالی وغیر مالی، توافقاتی صورت می گیرد، که ممکن است پس ازامضا صورتجلسه صلح و سازش، طرف مقابل، خود راملزم به رعایت این توافقات نداند.

در این گونه موارد می‌توان به یکی از نهادهای ایجاد صلح و سازش که درادامه اشاره خواهد شد، مراجعه نمود واز طریق تنظیم صورتجلسه رسمی صلح و سازش وقراردادن شرط التزام طرف مقابل را به انجام تعهدات ملزم نمود. نهادهای صلح و سازش به شرح زیر می‌باشد:
  • موسسه حقوقی و داوری، می‌توان با مراجعه به موسسه های داوری که باحضور وکلای رسمی دادگستری، اداره می‌شود، به شرط داشتن اختیارات دراساسنامه خود، حق داوری وایجاد صلح و سازش بین طرفین داشته باشند، مراجعه و درخواست تشکیل جلسه سازش وتنظیم صورت جلسه صلح و سازش به صورت رسمی نمود.
  • مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری جهت صلح و سازش دعاوی خانوادگی، یکی از مراجع که امکان تشکیل جلسه صلح و سازش وتنظیم صورتجلسه رسمی صلح و سازش بین طرفین رادارد، وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد که شرح آن در بالا گذشت.
  • شورای حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف شهر وروستا، یکی از مراجعه هستند که براساس قانون، امکان مراجعه مستقیم طرفین برای درخواست صلح و سازش به این شوراها مقررشده است. طرفین می‌توانند، شخصا یاباانتخاب وکیل دادگستری، نسبت به ارائه درخواست صلح و سازش ازشورای حل اختلاف، اقدام نمایند.

درچه زمانی امکان درخواست صلح و سازش وجود دارد؟

براساس قانون مدنی، طرفین پرونده، هرزمان می‌توانند دعوی را باصلح و سازش خاتمه دهند. نفس پرونده‌های خانواده برصلح و سازش زوجین استواراست. بنابراین تقریبا تمامی جرایم مربوط به خانواده، قابل گذشت هستند و در صورتی که جرم خانوادگی جنبه عمومی نداشته باشد، امکان صلح و سازش زوجین درهرمرحله ازرسیدگی وجود دارد.

اما در حقوق مالی زوجه و یا زوج ودعاوی که منشا آن مال یا انجام تعهد می‌باشد، زوجین درهرزمان می‌توانند دعوی خود راباصلح و سازش خاتمه دهند. بهترین زمان برای صلح و سازش، قبل ازطرح پرونده دردادگاحه خانواده می‌باشد.

خدمات موسسه حقوقی مهرپارسیان

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.
جهت انتخاب بهترین وکیل صلح و سازش، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  • 021-88795408
  • 021-88796143
  • 09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *