پاره شدن پرده بکارت دختر باکره با رضایت خودشوکیل مطالبه ارش البکاره

شکایت ارش البکاره

شکایت ارش البکاره در قانون مجازات اسلامی، با توجه به نوع جنایت انجام شده، مجازات و عقوبت هایی برای هر جرم در نظر گرفته شده ... مطالعه مقاله