امور حسبی

تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه

در این مقاله به بررسی رویه قانونی تنفیذ وصیت ­نامه و دادخواست تنفیذ وصیت­ نامه، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌ المللی طلیعه عدالت ... مطالعه مقاله
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

در این نوشتار به نحوه محاسبه مالیات بر ارث و همچنین دریافت اظهارنامه مالیاتی پرداخته ایم. با بررسی ماهیت مالیات بر ارث و اظهارنامه مالیاتی ... مطالعه مقاله