مهریه بیش از 110 سکه

امروز با موضوع مهریه بیش از 110 سکه با شما هستیم.

هنوز اختلافات بر سر ماهیت مهریه و نحوه وصول مهریه، در جامعه حقوقی کشور حل نشده بود که قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال1391، تاسیس جدیدی در نحوه تعیین مهریه و محدودیت وصول مهریه اعمال نمود.

این محدودیت در نحوه وصول مهریه، ایجاد شد و تعرضی نسبت به اصل مهریه و میزان مهریه مورد توافق طرفین ندارد. اما نکته جالب که در سالهای اخیر در سند ازدواج درج می‌شود، مهریه عندالمطالبه و مهریه عند االاستطاعه است که سابق بر این وجود نداشت و باعث بروز مشکلاتی از قبیل آمار بالای زندانیان مهریه، توقیف اموال شوهر توسط زن و تبعات خانوادگی مترتب براین موضوع، امکان اخاذی برای معدود بانوانی که به قصد وصول مهریه به عقد مردی متمول در می آمدند و با استفاده از حق حبس قانونی نسبت به وصول مهریه و عدم تمکین درقبال شوهر اقدام  می نمودند.

سو استفاده از تعیین مهریه سنگین از یکسو و عدم امکان اخذ تضمین های لازم از مرد، از سوی خانواده زن، باعث بالا رفتن سن ازدواج و عدم رغبت جوانان به ازدواج شده بود.

قانون جدید حمایت خانواده هر چند قادر به حل همه معضلات ازدواح نبود و عملا نتوانست از آمار طلاق و زندانیان به صورت چشمگیری بکاهد ولی گامی موثر جهت جلوگیری از استفاده منفی از حقوق مالی زوجه شد.

نکات مهم در بررسی موضوع مهریه بیش از 110 سکه

 • آیا شما با واژه تعیین 110 عدد که برای مهریه آشنایی دارید؟
 • دلیل تعیین عدد 110 برای مهریه چیست؟
 • مجازات وحبس برای مهریه بالاتر از 110 سکه امکان پذیر است؟
 • امکان وصول مهریه بالای 110 سکه وجود دارد؟ وکیل متخصص مهریه چه ویژگیهایی دارد؟
 • بهترین موسسه حقوقی کشور درزمینه حقوق خانواده کدام است؟
 • مزایای داشتن وکیل در پرونده وصول مهریه چیست؟
 • آیا با انتخاب وکیل باز هم خود شخص باید پیگیر پرونده باشد؟

گروه وکلای مهر، به سوالات حقوقی شما درباره حقوق خانواده، مفهوم مهریه بالای 110 سکه، راه‌های وصول مهریه بالای 110 سکه، وکیل متخصص وصول مهریه وتمامی سوالات مرتبط باموضوع در این مقاله پاسخ می دهند.

مهریه

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که به نوعی ضمانت حقوقی مالی برای زن، در مواردی که شوهر اقدام به طلاق بی دلیل زن می نماید شده است.

واژه مرسوم مهریه را کی داده وکی گرفته که ناشی از فرهنگ غلط و عدم آشنایی خانواده ها با حقوق خانواده و مسائل شرعی بود، می‌رود که کاملا به بوته فراموشی سپرده شود، چون عملا اثبات شده مهریه راهم داده و هم گرفته اند و این حرف شعاری بیش نیست

 بر اساس شرع و قانون، اگر نیت بر عدم پرداخت مهریه و تدلیس باشد، ممکن است عقد منفسخ شود.

اما با توجه به اینکه نام مبارک مولای متقیان حضرت علی(ع) درحروف ابجد معادل عدد110 می‌شود، خانواده های ایرانی به یمن و تبرک این نام عزیز، مهریه دختران خود را 110 سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین می نمودند و قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 از همین سنت حسنه استفاده کرده و سقف مهریه جهت برخورداری از مزایای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار را همین 110 سکه قرار داد.

اما همانطور که در فصول آینده به عرض خوانندگان عزیز خواهد رسید به این معنی نیست که امکان تعیین مهریه بیش از این عدد وجود ندارد.

تعیین مهریه بیش از 110 سکه در مهریه عند الاستطاعه

در مهریه های عندالاستطاعه که تاسیس جدید قانونگذاری است، هر میزان مهریه‌ای که تعیین شود مورد حمایت قانونگذار است.

چرا که در این نوع مهریه اساس برا عدم استطاعت مرد است و زن مکلف به اثبات توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

با اثبات توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه مافی القباله، زوجه می‌تواند تمام مبلغ مهریه را هر چه که باشد وصول نماید و جایی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار باقی نمی ماند. ح

تی اگر مهریه صدهزار سکه طلا باشد.

تعیین مهریه بیش از 110 سکه درمهریه عندالمطالبه

بحث تعیین مهریه بیش از110 سکه، که تبدیل به بحث داغ این روزها شده است فقط در مهریه عندالمطالبه جایگاه خود را می یابد.

وقتی مهریه عندالمطالبه باشد، هم می‌توان به هر مبلغ و میزانی، بر میزان مهریه توافق نمود اما اگر مهریه مثلا2000 سکه باشد و زوجه با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه، تمامی مهریه خود را یکجا مطالبه نماید و نتواند مالی از شوهر معرفی نماید که امکان وصول مهریه از آن مال به نحو آسان وجود داشته باشد، فقط امکان استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار جهت بازداشت و زندانی کردن شوهر بابت عدم پرداخت نفقه به میزان 110 سکه و یا معادل ریالی آن را دارد و بابت بقیه مبلغ مهریه شوهر زندانی نمی‌شود

. حکم حبس شوهر به دلیل عدم پرداخت نفقه، فقط به میزان 110 سکه اجرا می‌شود که تا زمان پرداخت آن توسط شوهر، اثبات اعسار و یا جلب رضایت همسر، باید در زندان بماند.

درمثال بالا، شوهر برای عدم پرداخت 110 سکه زندانی می‌شود و از یکی از طرق عرض شده از زندان آزاد می‌شود و بابت بقیه مبلغ، زن مکلف به معرفی اموال شوهر می‌باشد و امکان حبس شوهر برای مبلغ مازاد بر 110 سکه طلا وجود ندارد.

مهریه بیش از 110 سکه باطل است

جمله فوق یکی ازجملات غلط وخلاف قانون است که این روزها در بین مردم رواج پیدا کرده است.

طبق نگاشته های بالا، مهریه بیش از 110 سکه نه تنها باطل نیست بلکه مورد حمایت کامل قانونگذار قرار دارد.

در صورت داشتن اموالی جهت وصول مهریه و معرفی مال توسط زن، هیچ منعی جهت وصول مهریه بیش از 110 سکه وجود نداشته و ندارد.

اما در صورتی که اموالی ازمر د یافت نشود و مهریه نیز عندالمطالبه باشد، مرد برای عدم پرداخت 110 سکه از مهریه عندالمطالبه تا زمان پرداخت، اثبات اعسار ویا جلب رضایت زن درزندان خواهد ماند اما درمهریه عندالاستطاعه مرد به هیچ عنوان جهت عدم پرداخت مهریه زندانی نمی‌شود. اگر مرد جهت عدم پرداخت مهریه اموال خود را به صورت ظاهری و صوری به نام دیگران منتقل نماید با اثبات این امر، معامله صوری باطل شده و اموال منتقل شده بابت مهریه توقیف و به زن داده می‌شود.

راه‌های وصول مهریه

با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، اولین گام جهت مطالبه مهریه وکلیه مطالبات با اسناد لازم الاجرا، فقط از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت امکان پذیر است.

متقاضی یا وکیل وی بامراجعه به دفتر ازدواجی که عقد در آن منعقد شده است، درخواست صدور اجراییه جهت وصول مهریه می نمایند.

سردفتر ازدواج نیز نسبت به صدور اجراییه وابلاغ آن به شوهر اقدام می نماید و برگ های اجراییه را توسط ذینفع به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت جهت تشکیل وپیگیری پرونده ارسال می نماید.

اداره اجرای اسنادرسمی ثبت نیز باارسال ابلاغیه، به بدهکار مهلت ده روزه ای جهت پرداخت دین می دهد و در صورت عدم پرداخت ظرف ده روز پس ازابلاغ، به درخواست وکیل زوجه، امکان صدور دستور ممنوع الخروجی شوهر به دلیل عدم پرداخت مهریه و همچنین توقیف اموال وحقوق وحساب های بانکی شوهر به دلیل عدم پرداخت مهریه وجود دارد.

با توجه به قانون مذکور امکان مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده جهت ارائه دادخواست مطالبه مهریه وجود ندارد.

فقط در صورتی که اقدامات اداره اجرای اسناد رسمی ثبت منجر به وصول مهریه نشد، امکان طرح دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه خانواده وجود دارد وهمانطوری که بیان شد، فقط امکان اجرای 110 سکه از مهریه در دادگاه وجود دارد و برای مطالبه مبلغ بیش از110 سکه در صورت داشتن اموال، یا داراشدن مال، می‌توان از طریق همان اداره اجرای اسناد رسمی ثیت اقدام نمود.

داوری در پرونده‌های خانواده

یکی از مزایای قانون خانواده ایران که برگرفته از قرآن کریم است، امکان ارجاع اختلافات و پرونده‌های خانواده به داوری است. هرنوع دعوا ویا اختلافی قابل ارجاع به داوری است ویکی از بهترین راه حل اختلافات خانوادگی و غیر خانوداگی، تعیین داور مرضی الطرفین جهت ایجاد صلح و سازش و میانجیگیری در اختلافات خانوادگی است.

طرفین امکان تراضی و سازشش در اختلافات خانوادگی را بسیار نادیده می گیرند حال آنکه تجربه ثابت کرده است در صورت ارجاع به داور و میانجی وگفتگوی رو درروی طرفین درفضای داوری وبیان مشکلات، بخش اعظمی از مشکلات مابین زوجین را حل خواهد نمود.

امکان تعیین داور و تشکیل جلسات صلح و سازشش در دعاوی و پرونده‌های خانواده و مشاوره با طرفین اختلاف، در موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان فراهم شده است.

مدارک لازم جهت درخواست صدور اجراییه مهریه

 • سند ازدواج یا رونوشتی که توسط سردفتر ازدواج تهیه وتسلیم می‌شود.
 • کارت ملی وشناسنامه.
 • درخواست صدور اجراییه.
 • پرداخت هزینه‌های دولتی.
 • وکالتنامه وکیل در صورتی که درخواست توسط وکیل ارائه می‌شود.

مزایای داشتن وکیل در پرونده مطالبه مهریه

پرواضح است که امور مربوط به حقوق خانواده وهرامرحقوقی دیگری بادخالت وکیل پایه یک دادگستری سریع تر به نتیجه خواهد رسید.

چرا که وکیل متخصص وصول مهریه با اندوخته ای از دانش حقوقی و تجربه، گام بعدی را به درستی حدس خواهد زد واقدام پیشگیرانه لازم را انجام خواهد داد.

بهترین وکیل مهریه در ایران، وکیلی است که پرونده‌های دادگاه خانواده و سایر محاکم را با دقت و مطالعه کافی و اطلاع از قوانین کاربردی روز خانواده پیگیری نموده و از صرف وقت و هزینه بی مورد موکل جلوگیری می نماید.

ظرافت های مطالبه مهریه بیش از110 سکه، لزوم برخورداری ازمشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری در این گونه پرونده ها را بیش از پیش نمایان می سازد. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، با بهره گیری از دانش داوری خانواده و میانجیگری در دعاوی خانواده، امکان برگزاری جلسه سازش بین طرفین درگیر براساس قوانین را داشته و دارد.

به جرات می‌توان ادعا نمود موسسه حقوقی مهرپارسیان وگروه وکلای مهر، برترین گروه حقوقی درزمینه حقوق خانواده ومعتبرترین موسسه حقوقی کشور باحضور وکلای پایه یک دادگستری در ترکیب مدیران خود است.

این مجموعه با مدیریت کم نظیر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سوابق قضایی و وکالت دادگستری در محاکم ایران، همواره گامی به جلو برخواهد داشت و همراه عزیزان در پرونده‌های خانواده می‌باشد.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل متخصص امور حسبی

 • 021-88663925
 • 021-88663926
 • 021-88663927
 • 021-88663628
 • 021-88799562
 • 021-88795408
 • 021-88796143

شماره همراه وکیل مهریه

 • 09120067661
 • 09120067662
 • 09120067663
 • 09120067664
 • 09120067665
 • 09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.